Průzkum potvrzuje, že finanční podpora projektů pro mládež ze strany EU je pro jejich účastníky přínosná. Průzkum proběhl ve všech členských státech a byl zaměřen na účastníky mezinárodních projektů. V budoucnu se bude tento průzkum provádět pravidelně v rámci hodnocení dopadů programu „Mládež v akci“ Evropskou komisí.

Samotní účastníci podporovaných projektů jsou toho názoru, že výsledky průzkumu potvrzují účinnost programu „Mládež v akci“, pokud jde o jeho dva hlavní cíle: nabídnout mladým lidem příležitosti k získání nových dovedností prostřednictvím neformálního vzdělávání a vybídnout je k tomu, aby se aktivně zapojili do společenského dění.

Program „Mládež v akci“ (2007–2013) disponuje ročním rozpočtem ve výši 140 miliónů eur a každoročně podporuje více než 7000 projektů, na nichž se podílí přes 130 000 účastníků. Zvláštní pozornost je věnována znevýhodněné mládeži.

Program podporuje širokou škálu aktivit, jako jsou výměnné pobyty pro mládež, mezinárodní dobrovolnická služba a také odborná příprava a možnost navazovat kontakty pro mládežnické pracovníky.