Lékařské výzkumy potvrzují, že stres způsobený dojížděním může být zodpovědný za zvýšený krevní tlak, zdravotní problémy týkající se svalů a kostí, zvýšené podráždění a negativní dopad na pracovní výkon.

„Rozumné podniky zavádějí do svých pracovních prostředí více flexibility a hledají kancelářská řešení, která jejich zaměstnancům umožní pracovat blíže k domovům, aby se tak vypořádaly s ničivým dopadem dojíždění na zdraví a motivaci svých zaměstnanců,“ uvádí Garry Gürtler, viceprezident pro střední a východní Evropu společnosti Regus.

„Práce z domova a pružná pracovní doba mohou poskytnout nezbytnou pauzu v každodenním dojíždění a zároveň se promítnou do úspor za kancelářské prostory a údržbu,“ dodává.

Jak jezdí Češi za prací
Celosvětově jsou nejpopulárnějším dopravním prostředkem pro dojíždění automobily (64 %). V České republice je používání auta rozšířeno o něco méně (59 %).
Dalšími často používanými dopravními prostředky jsou metro (13 %), spolujízda (7 %) a pěší docházka do práce (7 %). Nejméně populárním dopravním prostředkem je v České republice jednostopé vozidlo s pouhým jedním procentem.