Se stárnoucí populací totiž rostou požadavky na zdravotní a sociální péči, bydlení a další služby. Škrty v rozpočtech vyvolané ekonomickou krizí situaci ještě zhoršily – veřejný sektor je nucen tento nárůst zvládat s omezenými finančními zdroji. Průzkum KPMG navíc naznačuje, že právě organizace působící ve veřejném sektoru reagují na problém stárnutí populace velmi pomalu.

K tomu se přidává další nebezpečí: po odeznění krize se opět obrátí situace na trhu práce, boj o každé pracovní místo mezi zaměstnanci znovu vystřídá boj o každého schopného pracovníka mezi zaměstnavateli. A kvalitních lidí bude čím dál méně. S úbytkem mladých odborníků půjde ruku v ruce stále urputnější přetahování o ty starší a zkušené.

Česko zaostává za světem

Situace v České republice se od výsledků průzkumu příliš neliší. „Je zřejmé, že dopad demografických změn na veřejnou správu bude ve střednědobém horizontu výrazný i v České republice. Bohužel však zatím také postrádáme aktivnější přístup ze strany státu,“ říká Martin Blaho, manažer v oddělení Poradenských služeb společnosti KPMG Česká republika. „Přestože u nás často probíhají diskuze na téma zefektivnění veřejné správy, k významnějšímu pokroku zatím nedochází a ve srovnání s jinými státy bohužel silně zaostáváme,“ upozorňuje Blaho.

Právě pro veřejný sektor může být podle KPMG čím dál složitější získat nové talentované zaměstnance, udržet si klíčové pracovníky a uskutečnit zásadní organizační změny. Důsledkem pak může být zhoršení kvality služeb.

Jak zefektivnit veřejnou správu

Celých 64 procent dotazovaných si uvědomuje, že stárnutí pracovní síly představuje závažný problém. A ačkoliv se podobné procento respondentů shoduje na tom, že je odchod klíčových pracovníků do důchodu tvrdě zasáhne, pouhá jedna třetina je přesvědčena, že vedení organizace bere tento problém vážně a k jeho řešení přistupuje aktivně.

„V posledních letech jsme i v České republice zaznamenali pozitivní trend v podobě nárůstu projektů zaměřených na zefektivnění veřejné správy a tento trend bude i nadále pokračovat. Mnozí představitelé veřejného sektoru si totiž začínají uvědomovat, že přichází opravdu vhodná příležitost k vytvoření ‚štíhlejší‘ a efektivnější organizace zaměřené na výsledky,“ konstatoval Martin Blaho.