Směrnice o osobách samostatně výdělečně činných a manželkách či manželích, kteří jim pomáhají (směrnice 2010/41/EU), nahrazuje a ruší předchozí právní úpravu stanovenou ve směrnici 86/613/EHS a posiluje práva na sociální ochranu miliónů žen na trhu práce. Přispěje rovněž k posílení podnikatelských aktivit žen. V současné chvíli představují ženy pouze necelou jednu třetinu všech podnikatelů.

Komisařka vyzývá k urychlenému provádění směrnice

„Díky této nové evropské směrnici dojde v praxi k zajištění plné rovnosti mezi muži a ženami v produktivním věku, a to podporou podnikání žen a rovněž tím, že se umožní samostatně výdělečným ženám, aby požívaly lepší sociální ochrany. Vyzývám všechny členské státy, aby započaly s urychleným prováděním směrnice, a umožnily tak našim občanům pocítit jejích výhod v praktickém životě,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství a místopředsedkyně Evropské komise.

Evropský parlament schválil směrnici 18. května 2010 a poté ji dne 7. června schválily členské státy EU.

Mateřská nejméně 14 týdnů

Směrnice podstatným způsobem posiluje ochranu samostatně výdělečných žen a manželek či životních partnerek, které pomáhají osobám samostatně výdělečně činným, a to zejména v případě mateřství. Tyto osoby získají nárok na peněžitou pomoc v mateřství a mateřskou dovolenou v trvání nejméně 14 týdnů, pokud se rozhodnou ji využít. Jde o první případ na úrovni EU, kdy je přiznána peněžitá pomoc v mateřství osobám samostatně výdělečně činným.

Členské státy EU musí tuto směrnici zapracovat do svých právních řádů do dvou let. Lhůtu lze prodloužit o dva roky, avšak pouze v případě výskytu zvláštních obtíží.