Zájem o program z řad vysokoškoláků je značný. Do prvního kola řízení se dosud přihlásilo 164 zájemců, další se mohou hlásit až do poloviny srpna. Ti, kteří uspějí, nastoupí do zaměstnání již v září.

„Vzdělávací programy a rozvoj zaměstnanců mají ve společnosti Tesco dlouholetou tradici. Konkrétně absolventský program je inovativním krokem, jehož cílem je sjednotit systém osobního růstu a vychovat ve firmě zaměstnance, kteří v horizontu tří až pěti let dosáhnou seniorní manažerské pozice,“ upřesňuje Karel Foltýn, personální ředitel Tesco.

Podmínky: nejvýš dva roky po škole, plynulá angličtina

Výběrová řízení probíhají tříkolově formou telefonického předvýběru, osobního pohovoru a assessment centra. Nábor cílí na absolventy řádného denního magisterského studia vysokých škol, kteří studium ukončili nejpozději před dvěma lety a hovoří plynně anglicky. Do absolventského programu se též mohou přihlásit zaměstnanci centrální kanceláře a provozoven, splňující stejné podmínky. Každý zaměstnanec přijatý do programu prochází rozvojovým centrem a poté konkrétními pozicemi napříč odděleními tak, aby byl dostatečně připraven na cílovou pozici. Všichni kandidáti mají svého sponzora (mentora), senior managera, který kariérně podporuje konkrétního zaměstnance, ale není jeho přímým nadřízeným.

Pilotní projekt ukáže, kde jsou třeba úpravy

„Absolventský program je součástí dlouhodobého plánu rozvoje našich zaměstnanců a bude probíhat dvakrát ročně, vždy od března a od září. Po skončení pilotního projektu provedeme zhodnocení programu a případně jej upravíme podle aktuálních potřeb. Na přelomu roku vypíšeme první „ostré“ výběrové řízení. Věřím, že se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle získat ještě kvalitnější zaměstnance, kteří se během pár let stanou úspěšnými lídry,“ dodává Foltýn. Stávající zaměstnanci na juniorských manažerských pozicích, kteří mají zájem o další rozvoj ve firmě, ale nesplňují základní podmínky pro přijetí do absolventského programu, mají také možnost rozvoje, a to přes talentové plánování a individuální rozvoj.

Komunikace náboru do absolventského programu Tesco probíhá zejména prostřednictvím internetové adresy www.itesco.cz, přes obchody a na vybraných univerzitách a vysokých školách.