Cizince, tedy občany tzv. třetích zemí, nelegálně zaměstnávala pětina kontrolovaných firem se zahraničními pracovníky. Oblastní inspektoráty práce provedly 85 kontrol agentur práce a v přímé souvislosti s nimi 72 kontrol u jejich uživatelů. Ze závěrů inspekcí vyplývá, že 58 agentur práce (tj. 68 % z kontrolovaných) porušilo pracovněprávní předpisy.

Odpovědná migrační politika je také jedním z bodů aktuálně připravovaného programového prohlášení vlády. „Horkým tématem je bezpochyby přísnější kontrola a regulace zprostředkovatelských´ agentur v oblasti zaměstnávání cizinců,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Cílem tohoto postupu je podle jeho slov zvýšení odpovědnosti agentur za pobyt a pracovní činnost cizince na území ČR. „Zaměřit se musíme zejména na zamezení korupce v oblasti imigrace, nadbytečnou byrokracii a v neposlední řadě také na potírání zneužívání postavení zahraničních pracovníků na trhu práce,“ říká Drábek. Kontroly ve firmách zaměřené na nelegální zaměstnávání proto budou posíleny.

Ke 30. červnu 2010 v ČR legálně pracovalo  218 462 zahraničních pracovníků, z toho bylo 78 587 občanů tzv. třetích zemí.