Jak mám postupovat při zjištění, že zaměstnavatel za mě neplatí zdravotní a sociální pojištění? Na výplatní pásce je přitom stržené. Je to hlavně problém zaměstnavatele, nebo by na to mohl doplatit i zaměstnanec? Co by se stalo v případě, že bych žádal o sociální dávky a byl tam dluh? Přišel bych kvůli chybě zaměstnavatele o podporu (např. v nezaměstnanosti)? A co v případě léčby, kterou by měla hradit zdravotní pojišťovna?

Po celou dobu trvání vašeho pracovního poměru je váš zaměstnavatel povinen včas a v zákonem stanovené výši za vás odvádět sociální a zdravotní pojištění (přesněji pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění).

Pokud vám zaměstnavatel příslušné částky sociálního a zdravotního pojistného sice sráží, ale výše uvedenou povinnost neplní, tedy neodvede tyto částky správě sociálního zabezpečení a/nebo zdravotní pojišťovně, pak mu na tomto pojistném vzniká dluh. Jedná se však čistě o jeho (zaměstnavatelovo) porušení. Vy jako zaměstnanec za toto porušení nijak neodpovídáte.

 

Vymáhat začne úřad, přidá i penále

Pokud příslušná správa sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovna zjistí, že pojistné za vás není vaším zaměstnavatelem placeno, začne je od něj vymáhat. Váš zaměstnavatel pak bude muset vedle dlužného pojistného zaplatit také penále z dlužné částky za každý den prodlení. Správa sociálního zabezpečení  a/nebo zdravotní pojišťovna může navíc dát podnět k zahájení trestního stíhání pro trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby.

Z vaší strany tedy není třeba, abyste v tomto směru činil jakékoliv kroky, např. pravidelně kontroloval, zda za vás zaměstnavatel příslušná pojištění odvádí. Pokud se však domníváte, že tuto povinnost neplní, je možné podat na správu sociálního zabezpečení, kam zaměstnavatel přísluší a/nebo na vaší zdravotní pojišťovnu oznámení o tomto podezření – opět to však není vaše povinnost.

 

Nároky zaměstnance ohroženy nejsou

V případě, že se potvrdí, že za vás zaměstnavatel skutečně pojistné neodvádí, nemusíte se bát toho, že by se to promítlo do vašeho nároku na nemocenské či sociální dávky nebo že by vám lékař odmítl poskytnout bezplatně ošetření v rozsahu, které vám hradí zdravotní pojišťovna. Nesplněním povinnosti vašeho zaměstnavatele zaplatit pojistné nejsou vaše práva dotčena.

V každém případě však doporučujeme, abyste si vždy uschoval pracovní smlouvu a výplatní pásky jako doklad toho, že jste pro zaměstnavatele pracoval a v jaké výši vám zaměstnavatel příslušné částky na pojistné strhával a měl je tedy příslušným institucím odvádět. Avšak i v případě, že si tyto dokumenty neuschováte nebo je od zaměstnavatele vůbec neobdržíte, můžete existenci svého pracovního poměru u zaměstnavatele a výši příjmů prokázat i za použití jiných důkazů, např. výpovědí ostatních zaměstnanců, výpisem z vašeho bankovního účtu, kam vám chodí výplata apod.

Na dnešní dotaz odpovídaly Nataša Randlová a Lucie Váňová z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.