Celé dvě třetiny dotazovaných provozovatelů golfových hřišť ve studii KPMG uvedly, že je ekonomická krize negativně ovlivnila. Nejvíce zasaženým regionem byla jižní Afrika, kde negativní vliv krize zaznamenalo až 90 procent respondentů. Silně postižena byla i západní Evropa (74 procent), naopak střední a východní Evropa vyšla z průzkumu nejlépe.

Situace na trhu se vyostřila

„V České republice se situace na trhu jednoznačně vyostřila. Nabídka je podstatně vyšší než jinde v regionu, zatímco poptávka se kvůli ekonomickým obtížím zhoršila podobně jako v ostatních zemích. Citelně se zredukovaly prostředky, které na golfové turnaje či prezentace vynakládala firemní klientela, takže golfová hřiště musejí být při vytváření nabídky kreativnější. Stejná je situace u individuálních hráčů, členů klubů i hráčů na bázi greenfee – poplatky členské i herní stagnují či v rámci tvorby různých balíčků dokonce i klesají. Zpomalily se také investice, avšak z hlediska růstu kvantity i kvality herních možností a doprovodných služeb je Česká republika v rámci regionu jednoznačně na špičce. Je tedy zřejmé, že bude jediným reprezentantem regionu, který se přiblíží ukazatelům obvyklým v západoevropských státech,“ uvádí Tomáš Kulman, manažer ve společnosti KPMG Česká republika.

I bohatí zvažují, kolik utratí

„Individuální hráči v současnosti opravdu pečlivě zvažují částky, které vynaloží nejen na samotnou hru, ale i na nákup vybavení, občerstvení či doprovodných služeb na golfových hřištích. Podobně i bohatá korporátní klientela, která byla v posledních letech poměrně velkorysá v pořádání golfových turnajů, své náklady v tomto sektoru omezuje. Na druhou stranu se řada provozovatelů musí vypořádat s rostoucími náklady, ať již se jedná o údržbu a opravy, energie, mzdy zaměstnanců či daň z nemovitosti,“ potvrzuje Tomáš Kulman.

„Vývoj, který Česká republika jako golfová destinace zažívala v posledních deseti letech, se pravděpodobně zpomalí. Připravené golfové projekty se nejspíš zpozdí nebo odloží v závislosti na dostupnosti finančních zdrojů. Nepředpokládáme však, že by tento dopad byl nějak drastický. Tvrdší podmínky na trhu navíc povedou k sofistikovanější nabídce hráčům, ať již na greenfee bázi, nebo na bázi členství. Stále větší význam pak budou mít s hřištěm spojené stravovací, ubytovací a volnočasové kapacity, které mohou zásadním způsobem posílit příjmovou stránku celého areálu,“ dodává Kulman.