V Česku více než 36 procent respondentů míní, že krize stále přetrvává, a mají proto obavu o své zaměstnání. Smlouvu na dobu určitou by přijalo téměř 80 procent dotazovaných, ačkoli téměř 45 procent pouze kvůli současné situaci. Ochota stěhovat se za prací se zde prakticky nemění a je stále nižší než ochota dojíždět. Téměř 40 procent Čechů by dojíždělo za prací o půl hodiny déle než dosud, dalších 39 procent pak ještě déle.

Mzdy se snižují, přinejlepším zůstávají stejné

Většině respondentů v regionu se za posledních dvanáct měsíců mzda snížila nebo se nezměnila. Nicméně plat vzrostl podle průzkumu u 22 procent Čechů, 29 procent Slováků a Maďarů, 37 procent Poláků, 33 procent Rumunů a 12 procent Litevců.

Celá čtvrtina dotazovaných není se svým současným zaměstnáním spokojená. Tito respondenti čekají na zlepšení situace na pracovním trhu, aby mohli uskutečnit zamýšlenou změnu práce. Hlavními důvody pro hledání nového zaměstnání jsou v Česku pracovní náplň, dále finanční ohodnocení a jistota zaměstnání.

Uchazečům o práci záleží i na ekologii a charitě

Pro uchazeče o zaměstnání je také důležité, aby se jejich zaměstnavatel choval šetrně k životnímu prostředí nebo přispíval na dobročinné účely. Takto se vyjádřilo 70 až 80 procent lidí v Maďarsku, Rumunsku a Litvě. V České republice pak 54 procent dotázaných, v Polsku 55 procent a 65 procent na Slovensku.

Demografický vzorek dotazovaných v regionu byl velmi podobný. Věk dvou třetin uchazečů se pohyboval mezi 21 a 40 lety. Na 70 procent respondentů je zaměstnaných, nicméně poohlíží se po dalších možnostech. V ČR na průzkum odpovědělo 1534 dotázaných, z toho bylo 37 procent momentálně nezaměstnaných.