Přibližně devět miliónů Evropanů žije mimo svou vlast. Využívají tak jednoho ze svých základních práv na volný pohyb. Každý rok má v Evropské unii mezinárodní povahu zhruba 450 000 případů dědictví v souhrnné hodnotě přes 120 miliard EUR. Jakožto majitelé domů a bankovních účtů se rodiny dostávají do styku s různými pravidly o příslušných orgánech a použitelném právu ve 27 členských státech EU.

„Pro občany, kteří využívají svého práva žít v jiném členském státě, není lehké zjistit, právem kterého státu se řídí dědické záležitosti. Tyto internetové stránky umožní, aby občané byli lépe informováni a přijímali rozhodnutí se znalostí věci," uvedla místopředsedkyně Evropské Komise Viviane Redingová, komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství.

Internetové stránky obsahují odpovědi na hlavní otázky související s dědictvím. Občané na nich mohou například zjistit, jaký orgán by byl příslušný v jejich případě a právo kterého státu by použil, zda je možné zvolit si použitelné právo a kdo by byli dědici. Pro právníky budou k dispozici rovněž podrobné studie o dědickém právu v angličtině, francouzštině a němčině.

Celkové náklady projektu činí téměř 280 000 EUR a Komise na něj přispěla částkou 158 400 EUR.