Největší zájem o nezaměstnané projevila Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, která nabídla uchazečům o práci celkem 52 míst. Další příležitost poskytly lidem školy, nemocnice a ústavy sociální péče. Všechny subjekty zřizuje Krajský úřad Jihočeského kraje.

Platy lidí zaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací zajišťuje úřad práce, který na to získává finance od ministerstva práce a sociálních věcí a zároveň z Evropského sociálního fondu.

"Jsme přesvědčeni o užitečnosti projektu. Nezaměstnaní našli práci a zaměstnavatel získal pracovní sílu, kterou potřeboval a zároveň pro něj neznamená žádné finanční náklady. Navíc jsou zaměstnavatelé v krajem zřizovaných organizacích s těmito pracovníky spokojeni," řekl Zimola.

Podle něj je také důležité, že lidé, kteří ztratili zaměstnání, získají díky veřejně prospěšným pracím novou motivaci a ještě nezatěžují stát tím, že by žili ze sociálních dávek.