Dodala, že o prázdninách se prostory školky budou vybavovat. Město má navíc šanci získat na vnitřní vybavení evropskou dotaci, z níž by mohlo po tři roky financovat i platy zaměstnanců. Rozhodnout o přidělení dotace by se mělo během prázdnin.

"S několik let přetrvávajícím baby-boomem a snahou rodičů umisťovat děti v předškolním zařízení již od dvou let jsme nebyli schopni uspokojit všechny zájemce z centra města a museli jsme je odkazovat na mateřinky na sídlištích. Proto jsme hledali možnosti rozšíření kapacit předškolních zařízení v této části města," vysvětlil starosta Vít Slováček.

Podle ředitelky Masarykovy základní školy Ivety Chalupové se místa, která neobsadí děti zaměstnanců, nabídla dalším zájemcům.

Stavební práce související se vznikem školky přišly zhruba na 1,5 miliónu korun. O náklady se podělilo město a škola. Obyvatelé města mají nyní k dispozici 15 mateřských školek českých a tři polské.