„Během roku se nemění pouze počty dotazů, mění se i struktura tazatelů,“ upozorňuje mluvčí resortu Štěpánka Filipová s tím, že v květnu a červnu se na jeho pracovníky častěji obracejí s prosbou o radu studenti. „Ukončují školy a hledají zaměstnání. Absolventů škol se však týká i nezaměstnanost, a proto se zajímají o úřady práce,“ říká Filipová.

Na co se nejčastěji ptají studenti a absolventi

Studovala jsem navazující magisterský obor na VŠ a v květnu letošního roku jsem složila státní závěrečnou zkoušku. Jak dlouho od skončení studia je za mě hrazeno zdravotní pojištění?

Pokud jste mladší 26 let, máte statut nezaopatřeného dítěte (obecně se více používá statut studenta). Zdravotní pojištění za vás bude hrazeno ještě další měsíc po měsíci, v němž jste úspěšně zakončila vysokoškolské studium.

Chci se informovat, zda se dohoda o provedení práce započítává do odpracovaných měsíců pro získání nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Dohoda o provedení práce nezakládá zaměstnavateli povinnost odvádět za zaměstnance platby na zdravotní a sociální pojištění, a proto se takto odpracovaná doba nemůže započítávat jako doba získaného důchodového pojištění pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Po skončení střední školy jsem odjela jako au – pair na rok do Anglie. Po návratu se mi nepodařilo najít zaměstnání a na úřadu práce mi bylo sděleno, že se tato doba nepočítá jako zaměstnání. Je tento postup správný?

Au – pair je speciální mezinárodní program zaměřený zejména na zdokonalení se v cizím jazyce za přijatelných finančních podmínek. Výkon práce je ohodnocen formou kapesného, nikoliv platu, a nezakládá povinnost plateb na sociální pojištění. Postup úřadu práce tedy je správný.

Pokud po maturitě neseženu zaměstnání, musím se hned hlásit na úřadu práce nebo si ještě mohu udělat prázdniny a zdravotní pojištění je za mě hrazeno státem?

Evidence na úřadu práce je vaše právo, nikoliv povinnost. Po úspěšném složení maturitní zkoušky je za vás státem hrazeno zdravotní pojištění do konce školního roku, tj. do 31. srpna.

Jsem v evidenci na úřadu práce a chtěla bych se rekvalifikovat na masérku. Zaplatí mi kurz úřad práce?

Na zařazení do rekvalifikačního kurzu není právní nárok. Uchazeče nebo zájemce o zaměstnání zařazuje do kurzů úřad práce v případech, kdy je rekvalifikace nutná pro zlepšení uplatnění na trhu práce s ohledem na situaci na trhu práce v daném regionu. Úřad práce hradí náklady za účastníka, kterému rekvalifikační kurz doporučí.