V dalších kategoriích zvítězil Úřad městské části Praha 18, Městský úřad Studénka a Obecní úřad Proseč pod Ještědem. Uvedla to Jana Malíková, mluvčí ministerstva vnitra, které soutěž organizuje ve spolupráci se společností Gender Studies.

Soutěže se zúčastnilo 64 úřadů veřejné správy. Například hejtmanství Jihomoravského kraje ocenila porota za to, že klade velký důraz na podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva. Patří mezi ně ženy po rodičovské dovolené, absolventi, lidé nad 50 let nebo příslušníci etnických menšin.

"Konečně existují příklady dobré praxe mezi úřady. Zaměřují se nejen na rodiče, ale i na pečující osoby, což je pro naši společnost velmi důležité," prohlásila ředitelka Gender Studies Linda Sokačová.

Porota se zaměřila například i na počty žen ve vedoucích funkcích, antidiskriminační opatření uvnitř úřadu, zohledňování specifik pohlaví a opatření úřadu zaměřená na slaďování rodinného a pracovního života. Hodnotila i vzdělávací akce pro zaměstnance úřadu v oblasti rovných příležitostí, zřizování nebo rozšiřování kapacity školek a jeslí, podporu volnočasových aktivit dětí a podporu pečovatelské služby, tísňové péče a denních stacionářů pro lidi se sníženou soběstačností.

Rok předtím se o ocenění ucházelo 140 úřadů, zvítězil karlovarský krajský úřad. Letošní vítěz se loni umístil jako druhý.