Neustále od nového vedoucího dostávám chaotické pokyny, které si často odporují. Abych jim všem vůbec vyhověl, práci dělám neefektivně, neustále něco pak předělávám a opravuji. Když jsem se po několika týdnech slušně ohradil, druhý den jsem dostal výtku, že jsem neschopný, moje výsledky špatné a jestli hned nezlepším tak mě propustí. Nevím ale co mám vlastně zlepšit a hlavně jak, když zároveň musím respektovat chaos co kolem sebe vedoucí šíří. Můžete mi poradit?

Z vašeho dotazu je zřejmé, že špatné výsledky (správný termín uvedený v zákoníku práce: „neuspokojivé pracovní výsledky“), které vám váš zaměstnavatel vytýká, jsou ve skutečnosti způsobeny chaotickými pokyny vašeho vedoucího. Možná určitou roli sehrála i vaše výhrada vůči nadřízenému – výtka totiž může být i reakcí na skutečnost, že jste si dovolil na tyto jeho špatné pokyny upozornit. Z našeho pohledu jste však jednal korektně a zaměstnavatel by si měl uvědomit, že dání výpovědi z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků je možné pouze za splnění určitých podmínek.

Manažerskou neschopnost zaměstnanec ovlivnit nemůže

Jednou z klíčových podmínek je, že neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnanec nedosahuje z důvodu zavinění zaměstnavatele. Např. důsledkem špatné organizace práce ze strany nadřízeného, nedostatečného zaškolení, zmatečné komunikace v rámci týmu zaviněného nedostatečnými manažerskými schopnostmi nadřízených atd.
Na základě vašeho popisu situace jsme však toho názoru, že k vašim neuspokojivým pracovním výsledkům dochází z důvodů špatných manažerských schopností vašeho nadřízeného – tedy z důvodů, které nejste sám schopen ovlivnit.

Zákon vyžaduje písemnou výzvu k odstranění nedostatků

Aby zaměstnanec věděl, jaké neuspokojivé výsledky má odstranit, Zákoník práce jako další podmínku stanoví písemnou výzvu k jejich odstranění. Tato výzva musí být konkrétní a obsahovat vymezení oněch neuspokojivých pracovních výsledků a poskytnutí přiměřené lhůty na jejich odstranění.

Domníváme se, že ve výtce, kterou jste dostal, právě konkrétní vymezení vašich neuspokojivých pracovních výsledků chybí (uvádíte: výtku jsem dostal, že jsem neschopný a moje výsledky špatné) a rovněž lhůtu vám poskytnutou k odstranění: hned, za přiměřenou nepovažujeme (otázkou je, zda se vůbec o lhůtu jedná). Ačkoliv Zákoník práce nestanoví, jak dlouhá by tato přiměřená lhůta měla být, je zřejmé, že v ní zaměstnanec musí být schopen neuspokojivé pracovní výsledky odstranit.

Na ústní výtku reagujte také písemně

V tuto chvíli bychom vám doporučovali na výtku písemně reagovat a zaměstnavatele upozornit na její nedostatečnost a nemožnost vám dát na jejím základě výpověď. Zaměstnavatele zároveň požádejte o přesnou specifikaci vašich neuspokojivých pracovních výsledků a o poskytnutí skutečně přiměřené lhůty, ve které budete schopen je odstranit.

Znovu upozorněte na chaotické pokyny nadřízeného a požadujte, aby vám pokyny k práci byly dávány jasně a srozumitelně, tak abyste byl schopen požadovaných pracovních výsledků dosahovat. Pokud je to možné, chaotické pokyny nadřízeného zaměstnavateli doložte kopii vzájemné emailové komunikace popřípadě jinými důkazy.

V případě, že by i po vaší reakci zaměstnavatel k výpovědi z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků přikročil, nezbude vám než ho informovat, že považujete tuto výpověď za neplatnou a trváte na dalším zaměstnávání. Případný vzniklý spor pak řešit soudní cestou podáním žaloby na určení neplatnosti výpovědi.

Na dnešní dotaz odpovídali Nataša Randlová a Ondřej Chlada z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.