Zaměstnanci průmyslových firem z Olomouckého kraje dostávali v prvních třech měsících mzdy výrazně pod celorepublikovým průměrem, který činil 24 234 korun. Nejvyšší mzdy dostávali pracovníci v Praze, jejich průměrný měsíční plat dosahoval 33 926 korun. Naopak na konci tabulky výše platů v průmyslu skončil společně s Olomouckým kraj Karlovarský.

Průměrné měsíční platy v průmyslu meziročně vzrostly ve všech krajích. Nejvíce, o 7,3 procenta, si polepšili zaměstnanci z Vysočiny. Nejméně, o 2,2 procenta, navýšily svým pracovníkům průměrné mzdy firmy z Jihočeského kraje.

Velkým průmyslovým podnikům z Olomouckého kraje v prvním kvartále roku meziročně klesly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Snížily se o 13,2 procenta na 19,68 miliardy korun. V Olomouckém kraji působilo v prvním čtvrtletí 144 podniků se 100 a více zaměstnanci. Pracovalo pro ně dohromady 40.377 lidí, což je meziročně o 15,8 procenta méně. K redukci počtu zaměstnanců průmyslové podniky donutila světová finanční krize, v jejímž důsledku jim ubylo zakázek.

Světová hospodářská recese měla v Olomouckém kraji negativní dopad nejen na zaměstnanost v průmyslu, ale i na další odvětví. V regionu činila na konci května míra nezaměstnanosti 10,9 procenta. Celkový počet uchazečů o práci dosahoval 37 662 lidí, což představuje nejvyšší květnovou hodnotu od vzniku krajů.