V době, kdy jsem byl na jednání s obchodním partnerem, mi někdo ukradl služební auto. Zamčené! Zaměstnavatel mi řekl, že jsem za to zodpovědný, protože jsem si auto protokolárně převzal a tak teď mu musím uhradit jeho cenu – 900 000 Kč! Co mám dělat? Ani takovouto částku nemám.

Ačkoli Zákoník práce speciální odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů upravuje, tuto odpovědnost nelze vztahovat na všechny předměty, se kterými přichází zaměstnanec do styku. V praxi vám může zaměstnavatel svěřit oproti písemnému potvrzení pouze nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné předměty, které můžete sám, výlučně používat a máte možnost adekvátně a kvalifikovaně zabezpečit jejich ochranu (např. uzamčením do skříňky, uzavřením vaší kanceláře). Většinou se jedná o notebook, mobilní telefon, drobné pracovní nástroje atd.

Předměty, jejichž cena přesáhne 50 000 Kč, vám mohou být svěřeny jen na základě písemné dohody (tedy dokumentu, který podepisujete společně se zaměstnavatelem) o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů.

Auto dokonale zabezpečit nemůžete

Pozor: zaměstnanci však na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů nelze svěřit služební automobil. Není totiž možné, aby zaměstnanec po celou dobu, co má služební automobil k dispozici, jej zabezpečil před ztrátou. Automobil je často parkován na ulici případně na jiných veřejných místech, a tudíž zaměstnanec nemůže splnit podmínku - kvalifikovaně zabezpečit jeho ochranu.

Odpovědnost za škodu způsobenou na osobním automobilu je řešena v rámci tzv. obecné odpovědnosti, kterou upravuje Zákoník práce. Podle této úpravy odpovídáte zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobíte zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Důležitou podmínkou vaší případné odpovědnosti je tedy porušení vašich povinností, v důsledku kterého vznikne zaměstnavateli škoda. Jak jste ale sám v dotazu uvedl, služební automobil vám byl ukraden z parkoviště, kde jste ho ponechal uzamčený po dobu vaší schůzky. Majetek zaměstnavatele jste tak dostatečně zabezpečil proti jeho odcizení.

Další povinnosti může upravit zvláštní dohoda

Pozor: další vaše povinnosti v souvislosti s používáním služebního automobilu vám mohou být stanoveny například interním předpisem zaměstnavatele nebo v dohodě o využívání služebního automobilu. Setkáváme se například s povinností zaměstnance parkovat jen na hlídaných parkovištích, využít další zabezpečovací techniky nad rámec běžného uzamčení automobilu atd.

Z vašeho dotazu však nevyplývá, zda vám takovéto další povinnosti byly zaměstnavatelem stanoveny, proto předpokládáme, že k porušení vašich povinností nedošlo a zaměstnavatel po vás náhradu škody spojenou s odcizením služebního automobilu požadovat nemůže.

Doporučení: písemně zaměstnavateli sdělte, že s jeho požadavkem na zaplacení služebního automobilu nesouhlasíte, neboť jste vaše povinnosti neporušil, a proto po vás zaměstnavatel náhradu škody požadovat nemůže.

Na dnešní dotaz odpovídali Nataša Randlová a Ondřej Krtička z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.