Zatímco 5 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 4 % předpovídají jejich snížení a 89 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2010 mírně pozitivní hodnotu +1 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé hlásí mírný nárůst náborových plánů o 6 procentních bodů, zatímco v meziročním srovnání má Index stejnou hodnotu.

„Výsledky průzkumu Manpower Index trhu práce pro 3. čtvrtletí 2010 přináší některé pozitivní signály, nicméně oživení na trhu práce se zatím projevuje pouze v některých sektorech. Zvýšení náborů pozorujeme především v obchodním sektoru, zemědělství nebo průmyslu. Pesimistický výhled zatím přetrvává hlavně v sektoru služby podnikům,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika.

Průzkum Manpower Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou z 36 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu Manpower Index trhu práce pro 3. kvartál roku 2010 byli osloveni zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 750 zaměstnanců v České republice a byla jim položena stejná otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti ve třetím čtvrtletí 2010 v porovnání s aktuálním čtvrtletím? “

Porovnání podle odvětví

Zaměstnavatelé předvídají pro třetí čtvrtletí 2010 nárůst pracovních sil ve čtyřech z deseti odvětví. Nejvíce se to týká odvětví Velkoobchod a maloobchod, zaměstnavatelé v tomto odvětví hlásí Čistý index trhu práce +9 %. Toto odvětví také nejvíce mezikvartálně posílilo, a to o plných 19 procentních bodů. Nejvyšší záporný Index vykazuje odvětví Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům (-7 %). Největší pokles oproti minulému čtvrtletí vykazuje odvětví Doprava, skladování a komunikace, a to o 10 procentních bodů.

Regionální srovnání v rámci ČR

Pro třetí čtvrtletí očekávají zaměstnavatelé na Moravě poprvé od čtvrtého čtvrtletí 2008 nárůst náborových aktivit s hodnotou Čistého indexu trhu práce +2 %. Pomalý nárůst pracovních sil hlásí také zaměstnavatelé v Čechách, kde je Index ve stejné výši +2 %. Praha vykazuje stagnující Index v hodnotě 0.

Co hlásí zbytek světa

Zaměstnavatelé ve 31 z 36 zemí a oblastí, kde Manpower prováděl průzkum, očekávají, že ve třetím čtvrtletí 2010 budou zvyšovat počet svých zaměstnanců.

Předpovědi zaměstnavatelů v regionu Evropa, Střední východ a Afrika (EMEA) se různí, zaměstnavatelé ve 13 z 18 zemí očekávají pro nadcházející čtvrtletí pozitivní Index. Proti třetímu čtvrtletí 2009, kdy zaměstnavatelé pouze v 5 zemích z 18 hlásili pozitivní Index, jde o výrazné meziroční zlepšení. Největší nábory plánuje Polsko, Německo a Švédsko, nejslabší Itálie, Irsko, Španělsko a Řecko.

Předpovědi v regionech Asie – Pacifik a Jižní a Severní Amerika jsou pozitivní. Nejlepší vyhlídky na zaměstnání jsou v Indii, Brazílii, Tchaj-wanu, Číně, Peru a Austrálii. Naproti tomu, nejnižší očekávání v oblasti náborových aktivit jsou v Itálii, Irsku, Španělsku a Řecku, což jsou jediné země ze všech sledovaných zemí a oblastí, kde zaměstnavatelé hlásí negativní náborové plány.