Trvání pracovního poměru na dobu určitou u lidí, kteří mají pravidelné pracoviště v zahraničí, bude možné sjednat nejdéle na pět let. Také pracovní poměry na dobu určitou u lidí, kteří budou vysláni k výkonu práce do zahraničí, bude možné prodloužit nejvýše o tuto lhůtu.

Chystané nařízení vlády má také upravit pracovní dobu lidí pracujících v zahraničí s ohledem na dny pracovního klidu a státní svátky v České republice. Zaměstnavatel jim na tyto dny může nařídit práci, ovšem musí jim za to poskytnout volno v dny, které jsou státními svátky v zemi, kde je pracoviště.

Tyto úpravy se budou vztahovat na všechny zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Kromě toho ovšem předpis počítá i s úpravou pro zaměstnance ministerstva zahraničních věcí. Těm bude moci úřad omezit z bezpečnostních důvodů na určenou dobu pohyb ve svém sídle.