Můj manžel /věk 58 let/ nastoupil od 1. 5. 2010 po devítiměsíční nezaměstnanosti do soukromé firmy jako strojní zámečník. Zkušební doba je tři měsíce, pracovní poměr na dobu určitou na šest měsíců. Je to v souladu se zákonem? Obávám se, že pokud na to nepřistoupí, tak ho nezaměstnají. Mimo jiné na stravenky má nárok až po zkušební době.

Zákoník práce nestanoví omezení týkající se délky zkušební doby ve vztahu k sjednané délce trvání pracovního poměru.  Zkušební doba však nesmí být sjednána v rozporu s dobrými mravy (např. délka pracovního poměru i zkušební doby by činily 3 měsíce). Uvádíte, že váš manžel již počátkem května do zaměstnání nastoupil, a z  toho tedy lze usuzovat, že s podmínkami pracovního poměru (se zkušební dobou a délkou trvání pracovního poměru) souhlasil a pracovní smlouvu, ve které se sjednávají, již podepsal.

Zkušební doba však nemusí být pro zaměstnance pouze „strašákem“. Je to nástroj, který umožňuje i zaměstnanci si ověřit, jestli mu vzájemná spolupráce se zaměstnavatelem vyhovuje a zda sjednaný pracovní poměr odpovídá jeho očekávání. Během zkušební doby totiž může váš manžel (i jeho zaměstnavatel) skončit pracovní poměr velice snadno. Podmínkou tohoto zrušení však je, že byla zkušební doba platně sjednána a že v době zrušení pracovního poměru ještě neuplynula.

Podmínky pro platné sjednání zkušební doby

Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. Doporučujeme si též ověřit, že zkušební doba byla sjednána nejpozději v den nástupu do práce. K jejímu sjednání musí dojít ještě předtím, než zaměstnanec začne práci vykonávat. Není ji možné sjednat dodatečně (např. zaměstnanec nastoupil do práce 1. 5. a zkušební doba byla sjednána až 7. 5.) a nesmí být ani delší než tři měsíce. Zaměstnavatel sjednanou zkušební dobu nemůže ani prodloužit - a to i v případě, že byla sjednána na méně než 3 měsíce. Příklad: Zkušební dobu sjednanou na 1 měsíc nelze následně ještě o další 2 měsíce prodloužit.

Pozor, v zákonem stanovených případech se může stát, že se zkušební doba automaticky prodlouží. Je tomu tak tehdy, pokud by zaměstnanec nepracoval z důvodů tzv. překážek v práci. Mezi tyto překážky patří např. nemoc zaměstnance (tzv. dočasná pracovní neschopnost).

Poskytování stravenek ve zkušební době

Váš druhý dotaz se týká nároku vašeho manžela na stravenky ve zkušební době. Žádný právní předpis nestanoví zaměstnavateli povinnost stravenky zaměstnanci poskytovat. Je proto na jeho uvážení, zda je svým zaměstnancům poskytne.

Pokud se tak rozhodne učinit, musí při poskytování dodržovat zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace. Zaměstnavatel by správně neměl rozlišovat, zda se jedná o zaměstnance ve zkušební době nebo ne -   ledaže by k tomu měl objektivní důvod. Vzhledem k tomu, že se stravenky zaměstnancům přiznávají vnitřním předpisem, popřípadě se sjednávají v kolektivní smlouvě, předpokládáme, že  by takovýto objektivní důvod byl v těchto listinách uveden.

Na dnešní dotaz odpovídaly Daša Aradská a Lucie Váňová z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.