„V České republice se prokazuje platným osvědčením ‚Bezpečný podnik‘ 56 společností,“ uvedla mluvčí MPSV Štěpánka Filipová. „Shodně pro ně platí, že změnami v přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pomáhají zvyšovat kvalitu pracovního života a vyjadřují svým zapojením příslib usilovat o to i v budoucnu.,“ dodala. Osvědčení se uděluje každý rok, a to společnostem, které splnily podmínky programu „Bezpečný podnik“.

Program „Bezpečný podnik“ je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managementu a docílit tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví. Zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí je také jednou ze základních priorit Evropské unie. Jde o nepřetržitý proces, který musí mimo jiné reagovat na zcela nová rizika, která vznikají v návaznosti na měnící se hospodářské, sociální a demografické podmínky Evropy a na podmínky práce, které výrazně ovlivňuje uplatňování nových technologií.