„Komisi velmi záleží na tom, aby panovalo vyvážené zeměpisné zastoupení mezi jejími zaměstnanci ve všech útvarech, a to i na úrovni vrcholového řízení,“ uvedl místopředseda Komise odpovědný za interinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Šefčovič. „Úspěšně jsme naplnili plánované počty pro země, které přistoupily v letech 2004 a 2007. Ale v případě několika států to nestačí. Proto jsme se rozhodli učinit tento dodatečný krok. Těším se, že se do výběrových řízení přihlásí řada špičkových uchazečů.“

Štefan Füle, komisař pro rozšíření a evropskou politiku sousedství, k tomu dodal: „Doufám, že Komise nalezne v České republice řadu úspěšných kandidátů pro vyšší pozice ve vedení. Šest let po rozšíření se tímto integrační proces dovršuje i ve strukturách Komise. Očekávám, že se v této fázi zúročí jedinečná zkušenost z českého předsednictví v Radě EU.“

Nábor v nových členských státech podpořila přechodná období

Po rozšíření v letech 2004 a 2007 se Komise zavázala, že bude podporovat účinný nábor zaměstnanců z řad občanů dvanácti nových členských států do svých útvarů, včetně míst v nejvyšším vedení.

Proto tento proces podpořila zavedením přechodného období, které mělo nábor zaměstnanců usnadnit. Pro deset členských států, které přistoupily k EU v roce 2004, skončí toto období 31. prosince 2010 (EU-10). Pro Bulharsko a Rumunsko (EU-2) bylo určeno podobné přechodné období, jež skončí 31. prosince 2011.

Celkové cíle, které Komise stanovila pro nábor zaměstnanců ze zemí EU-10 na místa vyššího vedení, jsou deset míst generálních ředitelů nebo zástupců generálních ředitelů a 41 míst ředitelů nebo hlavních poradců.

Další konkurs vyhlásí EK 9. června

Komise 9. června zveřejní další výběrové řízení, tentokrát na pozice hlavních poradců pro státní příslušníky Bulharska, České republiky, Litvy, Polska, Rumunska a Slovenska. Bude se jednat o místa v Právní službě, na Úřadě pro spolupráci EuropeAid a na generálním ředitelství pro výzkum, generálním ředitelství pro energetiku a generálním ředitelství pro tlumočení.