„Cílem bylo zaujmout a přiblížit tyto žádané profese žákům škol základních, kteří si své budoucí povolání teprve vybírají nebo budou vybírat,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová.

Téměř 1800 návštěvníků přehlídky mělo možnost sledovat žáky středních škol při předvádění těchto profesí. Kromě toho si mohli řadu činností sami vyzkoušet, získat informace od žáků a mistrů a odnést si brožurku s popisem všech prezentovaných povolání. Většina základních škol přivítala nabídku úřadu práce a využila možnosti bezplatného autobusového svozu na místo konání přehlídky.

„Účast zaměstnavatelů na přehlídce byla důležitá především pro rodiče dětí, kteří hrají v rozhodování o budoucím zaměstnání svého dítěte významnou roli,“ zdůrazňuje Filipová. V letošním roce mohli návštěvníci přehlídky získat informace a diskutovat o možnostech a perspektivách pracovního uplatnění předváděných profesí se zástupci firem Behr Ostrava, s.r.o., BIKE FUN International, s. r. o., Brose CZ, s.r.o., Massag Stamping, a.s., Pars Komponenty, s.r.o., Tatra, a.s. a Visteon – Autopal, s.r.o. Spolupráce úřadu práce, škol a firem se ukazuje jako dobrá cesta k ovlivňování rozložení sil na trhu práce ve prospěch technických profesí.