Vyplývá to z kontinuálního průzkumu mezd a platů Merces.cz, který srovnal údaje více než 80 tisíc zaměstnanců. Podle autorů průzkumu jde o první pozitivní zprávu, která byla v oblasti odměňování zaznamenána od konce roku 2008.

Pro top manažery průměrně 128 591 Kč

Finanční benefity vzrostly v prvním čtvrtletí letošního roku v porovnání se stejným obdobím minulého roku o devět procent. Průměrná výše odměn tak vyšplhala na 18 951 korun.

„Top manažeři a zaměstnanci v administrativě patří do zaměstnaneckých kategorií, ve kterých nejvíc vzrostl podíl lidí s odměnami. Podíl top manažerů s odměnami byl v letošním prvním čtvrtletí o 23 % vyšší než ve stejném období roku 2009,“ říká projektový manažer průzkumu Merces.cz Miroslav Dravecký. I když jim byly vyplaceny v průměru nižší odměny než vloni, v průměru stále dostávají roční odměny ve výši až 128 591 korun.

Za odměny se v průzkumu Merces.cz považují finanční odměny a provize vyplácené z rozhodnutí zaměstnavatele, obvykle na základě výsledků dané společnosti. „V těchto benefitech se nenacházejí třinácté platy, které jsou dohodnuté dopředu v individuální či kolektivní smlouvě,“ vysvětluje Dravecký.

Kde se berou největší odměny

Nejvyšší odměny dostali lidí pracující v oblasti telekomunikací, pojišťovnictví a informačních technologií. Vyplacené odměny rostly výrazněji lidem pracujícím ve firmách od 51 do 250 zaměstnanců. Naopak lidem ve velkých firmách nad 1000 zaměstnanců odměny o pět procent klesly.

Úroveň pozic Odměny v Kč Podíl lidí s odměnami
pomocní zaměstnanci 6374 23 %
kvalifikovaní pracovníci, zaměstnanci služeb
10 761 23 %
administrativní zaměstnanci15 130
38 %
kvalifikovaní techničtí zaměstnanci21 230
36 %
kvalifikovaní zaměstnanci netechnického zaměření 17 646 39 %
nižší a střední manažeři47 137
39 %
vrcholoví  manažeři128 591
54 %