V první fázi je nutné si udělat průzkum trhu práce, zjistit si, jaké pozice jsou nyní nejvíce poptávané v regionu, kde bydlíte, nebo se chcete uplatnit.

„Z vlastní zkušenosti mohu říct, že je stále největší zájem o pozice odborného dělnického charakteru, tedy soustružníci, obráběči, ale i účetní atd. U žen jsou oblíbené kurzy na kadeřnici, kosmetičku, masérku atd. Nicméně zvažte i počáteční investice a také období, kdy budete mít málo práce, než si získáte určitou klientelu. Navíc těchto služeb je v dnešní době stále nadbytek nad poptávkou. Berte tedy úvahu všechny vstupní investice po absolvování, abyste pak nebyli nepříjemně překvapeni,“ říká Iveta Sigmundová z personální agentury Aprofes.

S rekvalifikacemi mohou poradit odborní poradci na úřadech práce. Ti také posoudí, zda je daný člověk vhodný pro některý druh rekvalifikace. Hrazení rekvalifikace ÚP totiž není nárokové a je plně na zvážení daného zprostředkovatele. Pokud si budete hradit rekvalifikační kurz sami, zvažte výběr oboru o to více, neboť studium není samozřejmě zadarmo.

Nespornou výhodou rekvalifikací je fakt, že během krátkého období (většinou za tři až šest měsíců) získáte základní znalosti z nového oboru, případně i určité praktické dovednosti, pokud kurz trvá delší dobu.

Několikaměsíční studium se nevyrovná klasickému studiu

Musíme však vzít v úvahu i nevýhody, které vycházejí z krátkodobého studia. Několikaměsíční studium daného oboru se nikdy nevyrovná klasickému tří- či čtyřletému studiu v dané profesní oblasti. Proto se očekává od absolventa mnohem větší snaha a vlastní iniciativa při dalším rozšiřování znalostí, samostudium, ale i ochota získat co nejdříve praxi v daném oboru. Některé firmy vzhlížejí na absolventy rekvalifikace tak trochu přezíravě, nicméně je to od těchto absolventů určitá odvaha zcela změnit, často v produktivním věku, směr svých znalostí a zkušeností.

„Proto doporučuji již v průběhu rekvalifikace hledat vhodné uplatnění, tedy firmu, která by vás po absolutoriu přijala a nebo již v průběhu chodit na brigády, je-li to možné a získávat tak praktické zkušenosti z daného oboru“, dodává manažerka agentury Aprofes.

Zkuste více kurzů

Další praktickou radou je nezaměřit se pouze na jeden rekvalifikační kurz, ale udělat si jich více, tj. v příbuzném oboru, abyste měli danou profesní oblast zvládnutou v co nejširším měřítku. Do životopisu vždy uveďte všechny rekvalifikační kurzy, včetně informace o termínu absolvování. Pokud již máte i nějaké praktické dovednosti v novém profesním oboru, neopomeňte je rovněž uvést.

Dobrým tahem, jak zapůsobit na budoucího zaměstnavatele, je motivační dopis, kde můžete objasnit své důvody rekvalifikace s motivací k novému profesnímu uplatnění a případně i praktickou snahou. Z dopisu by mělo být cítit, že to není jen určité východisko z nouze, ale že máte opravdu zájem se v tomto oboru trvale uplatnit.

Počítejte však, že i finanční ohodnocení bude zpočátku nižší, než u pracovníků, kteří mají praktické zkušenosti v tomto oboru. Byť máte několik let praxe, nicméně v jiném oboru, budete v nové profesní oblasti považováni za nováčky, tedy „absolventy bez praxe“.

„Doporučuji tedy překonat toto počáteční období, zatnout zuby, dostat ze sebe veškerou snahu vypracovat se na kvalitního odborníka v novém oboru. A nic pak nestojí v cestě se stát plnohodnotným, či ještě lepším specialistou v nové profesní sféře. Chce to opravdu jen chuť a velkou trpělivost“, uzavíra Sigmundová.