Získávání pracovní síly prostřednictvím agentury má několik úrovní. Na té nejnižší jde o obsazení velkého množství nekvalifikovaných pozic. Provize za získané pracovníky je malá, což agentury kompenzují nízkými mzdami zaměstnanců, často zahraničních pracovníků, kteří jsou rádi za jakoukoliv práci. Tento druh agenturního zaměstnávání je mediálně nejznámější, a to i díky obviněním z vykořisťování zaměstnanců na adresu agentur.

Na střední úrovni agentury shánějí pro nadnárodní společnosti kvalifikované pracovníky, například pro fungování technologických center. „Spolupráce s agenturou má pro nadnárodní firmu tu výhodu, že není vázána pracovními podmínkami, které mají kmenoví zaměstnanci ve firemních filiálkách jinde v Evropě, například výší platu na dané pozici, délkou dovolené, výší odstupného, nárokem na firemní akcie a podobně,“ konstatuje headhunter a specialista na HR Ján Dolejš z firmy PP Partners.

Nejvyšší úrovní agenturního zaměstnávání je interim management. Agentura nabízí tzv. interim managera, člověka s vysokou přidanou hodnotou, který jako liniový manažer najatý na dobu určitou zajistí splnění požadovaných úkolu. Firma tak získá nezávislého kvalitního člověka orientovaného čistě na dosažení výsledku.

„O tento druh zaměstnání mají zájem většinou úspěšní vrcholoví manažeři ve středním věku, kteří jsou po finanční stránce zajištění, chtějí více svobody a lepší poměr mezi pracovním a soukromým životem,“ upozorňuje Ján Dolejš.