Jsem zaměstnán v dopravní firmě od 1. 1. 2009. Za tuto dobu jsem byl v pracovní neschopnosti pouhé 4 dny, a to v minulém roce. V lednu tohoto roku jsem zaměstnavateli nahlásil termín řádné letní dovolené. Tento termín mi zaměstnavatel odsouhlasil. Dne 16. 4. 2010 se mi  stal pracovní úraz (zlomená noha), se kterým jsem v pracovní neschopnosti. Předběžná doba léčení bude dle vyjádření lékaře 4 - 6 týdnů. Můj dotaz zní: Může mi v důsledku této pracovní neschopnosti zaměstnavatel zrušit již nahlášenou dovolenou? Na dovolenou odjíždím do zahraničí a je již zaplacena.

Z vašeho dotazu bohužel nebylo zřejmé, kdy chcete na dovolenou odjet – tedy zda během léčení nebo až po jeho skončení. Předpokládáme tedy, že tak chcete uskutečnit až poté, co léčení bude ukončeno a vy se vrátíte zpět do práce. Vzhledem k tomu, že jste byl dlouho z důvodu nemoci nepřítomen, obáváte se tedy, že  vám zaměstnavatel již schválenou dovolenou zruší.

Vzhledem k tomu, že určení, kdy budou zaměstnanci čerpat dovolenou, je právem zaměstnavatele, může  vám skutečně váš zaměstnavatel již schválenou či nařízenou dovolenou kdykoli zrušit. V takovém případě vás ovšem zákoník práce chrání před škodou, která by vám vznikla tím, že jste s určeným termínem dovolené počítal a zaplatil si na daný termín například zájezd. Váš zaměstnavatel tedy musí vycházet z toho, že zrušením určené dovolené mu vzniknou zvýšené náklady, a nebude k tomuto kroku pravděpodobně přistupovat bez důležitého (obvykle provozního) důvodu.

Zákoník práce konkrétně stanoví, že v případě, že zaměstnavatel změnil určenou dobu čerpání dovolené, je zaměstnavatel povinen nahradit náklady, které zaměstnanci vznikly bez jeho zavinění touto změnou. To samé platí i v případě, kdy by vás zaměstnavatel nechal na dovolenou nastoupit a následně vás z ní odvolal.

Uvedená povinnost zaměstnavatele je vykládána tak, že zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci veškeré náklady, které mu zrušením dovolené vznikly. Zaměstnavatel by vám tedy měl uhradit například celou částku, kterou jste za dovolenou zaplatil a kterou vám cestovní kancelář po zrušení zájezdu nevrátila, popřípadě kterou vám naúčtoval zahraniční hotel při stornování pobytu, stornopoplatky dopravní společnosti, atd. Tyto náklady musíte vždy zaměstnavateli prokázat. Můžete to učinit zejména příslušnými fakturami od cestovní kanceláře či hotelu, potvrzením o zaplacení ve spojení se storno podmínkami apod.

POZOR: Pokud by byla vaše dovolená uvedena pouze v rozvrhu či plánu dovolených, ale nebyla zaměstnavatelem na daný termín písemně určena či odsouhlasena, výše uvedené pravidlo by se neuplatnilo a neměl byste tak v případě změny dovolené ze strany zaměstnavatele na náhradu nákladů nárok.

Doporučujeme tedy si ještě jednou zkontrolovat, že k určení dovolené ze strany zaměstnavatele došlo písemně, abyste předešel nepříjemným překvapením.

Na dnešní dotaz odpovídaly Nataša Randlová a Barbora Suchá z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.