Projektový tým ředitele olomouckého úřadu práce Romana Chlopčíka se pustil do přepracování již schváleného projektu pro Olomoucký kraj financovaného z peněz Evropského sociálního fondu. V nové verzi by se měl více hodit na bývalé zaměstnankyně a zaměstnance OP.

Navíc se ve druhé polovině roku předpokládá schválení celostátního ministerského projektu hrazeného Evropskou unií, který bude obsahovat poradenské činnosti pro nezaměstnané, rekvalifikace a dotační podporu nově vytvářených pracovních míst. Tento projekt je známý pod pracovní zkratkou SuperNIP.

Krach OP začal už před krizí, globalizační fond tedy nepomůže

„Zvažovali jsme ještě čtvrtý možný zdroj pomoci, Evropský globalizační fond,“ říká Vojtěch Pospíšil, ředitel Úřadu práce v Prostějově. Fond je určen zaměstnancům velkých firem krachujícím kvůli celosvětové krizi. Krach ovšem musí být zapříčiněn výslovně krizí, nikoliv chybami ve vedení podniku. „Právě kvůli této základní podmínce nelze dle našeho názoru peníze z fondu použít,“ je přesvědčen Pospíšil.

Z rozhovorů a informací poskytnutých posledním krizovým manažerem a ředitelem Oděvního podniku Jiřím Tuvorou a také předsedou představenstva Milivojem Žákem podle ředitele úřadu práce vyplývá, že podnik nemusel skončit, kdyby neselhalo jeho vedení.

Pospíšil poukazuje na čísla, která má jeho úřad k dispozici a ukazuje na nich, že masivní propouštění v podniku probíhalo ruku v ruce s likvidací řady mimoprostějovských závodů OP dlouho před tím, než i do České republiky dorazila celosvětová krize.