Může mě zaměstnavatel propustit na základě toho, že jsem homosexuál? Ve firmě jsem nikdy nedal nikomu tuto skutečnost najevo a ani nikoho neobtěžoval. Děkuji za odpověď.

Zákoník práce stanoví, že v pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Podle antidiskriminačního zákona se za diskriminaci považuje takové jednání (nebo i opomenutí), kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo by se zacházelo s jinou osobou, a to ze zákonem vymezených důvodů. Mezi tyto důvody spadá i sexuální orientace.

Z důvodu vaší orientace vám nesmí zaměstnavatel vyhrožovat propuštěním anebo vás nutit, abyste odešel sám. Výpověď vám zaměstnavatel může dát pouze z důvodů, které přesně stanoví zákoník práce. A sexuální orientace mezi ně rozhodně nepatří. Pokud se k vám tedy chová váš zaměstnavatel jinak, než se chová ke kolegům a důvodem je vaše orientace, porušuje tím zákon.

Můžete vyžadovat dodržování zákazu diskriminace, výzvu zašlete písemně

Můžete se na zaměstnavatele obrátit a požadovat, aby od tohoto chování upustil a začal dodržovat zákaz diskriminace. Doporučujeme, abyste zaměstnavateli tuto výzvu zaslali písemně. Možná u vašeho zaměstnavatele působí i tzv. důvěrník pro oblast diskriminace, na kterého byste se s touto žádostí mohl obrátit. Tento důvěrník by pak mohl fungovat jako prostředník mezi vámi a zaměstnavatelem a pomoci vám k řešení nastalé situace.

Kde vám také zdarma poradí

Můžete se zkusit obrátit i na některou z právních poraden na internetu, které poskytují bezplatnou právní pomoc, například na Poradnu pro občanství, občanská a lidská práva - kontakt naleznete zde.

Pomoc obětem diskriminace poskytuje i ombudsman - veřejný ochránce práv (www.ochrance.cz). Pokud se na jeho kancelář obrátíte s podnětem, vyhodnotí, zda se skutečně jedná ve vašem případě o diskriminaci. Pokud dojde k názoru, že jde o diskriminaci, může vám poradit, jak máte dále postupovat a kde hledat pomoc.

Další možností jak situaci řešit je obrátit se se stížností na Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz). Inspekce práce vykonává kontrolu v oblasti pracovních vztahů, do kterých spadá i kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace. Cestou stížnosti na inspekci práce můžete dosáhnout, aby bylo od nerovného zacházení upuštěno a byl dodržen zákaz jakékoliv diskriminace.

Pokud ani šetření inspekce práce nepřinese kýžené výsledky, můžete se obrátit na soud. Žalobou se můžete domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, tedy aby:
• váš zaměstnavatel od diskriminace upustil;
• byly odstraněny následky diskriminačního zásahu;
• bylo dáno přiměřené zadostiučinění (např. omluva).

Pokud by se vám výše uvedené varianty nejevily postačující, protože zaměstnavatel svým jednáním snížil vaši dobrou pověst nebo důstojnost a vážnost, můžete též žádat o náhradu této nemajetkové újmy v penězích. Její výši určuje po zvážení všech okolností soud.

Pokud u soudu uvedete skutečnosti, ze kterých bude možné dovodit, že ze strany vašeho zaměstnavatele k diskriminaci skutečně došlo, bude na zaměstnavateli, aby prokázal opak, tj. aby dokázal, že vás svým jednáním nediskriminoval.
S podáním žaloby vám ne vždy musí pomáhat advokát - pracovníci výše zmiňované poradny, nebo veřejný ochránce práv vám mohou být rovněž nápomocni.

Na dnešní dotaz odpovídali Daša Aradská a Ondřej Chlada z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje poutze redakce Novinek.cz.