Pověřená generální ředitelka CzechInvestu Alexandra Rudyšarová sdělila, že dotaci z programu Educa mohou podniky získat už podruhé. "Během minulé výzvy jsme obdrželi 347 projektových žádostí, z nichž 247 bylo předáno k dalšímu hodnocení. Z 247 hodnocených projektů nakonec výběrové komise doporučily k získání podpory 105 projektů v celkové výši 293 miliónů korun," uvedla.

Na jeden projekt mohou malé, střední i velké průmyslové firmy získat až osm miliónů korun. Alespoň 80 procent vzdělávacích aktivit musí být zaměřeno na specifické znalosti a činnosti, zbytek školení mohou tvořit vzdělávací programy obecného charakteru. Za obecné školení je považováno například jazykové vzdělávání, trénink základních počítačových dovedností, výuka prezentačních a komunikačních dovedností nebo školení pro uživatele komerčně dostupných počítačových programů.

Novinkou proti minulé výzvě programu je příležitost pro podniky žádat o dotace v rámci takzvaného dočasného rámce. Bez ohledu na velikost tak mají firmy šanci získat dotaci až do výše 100 procent výdajů souvisejících s projektem v hodnotě až 500 000 euro (zhruba 12,5 miliónu korun). Tyto žádosti mohou podnikatelé posílat CzechInvestu do konce letošního srpna.

Ostatní žádosti bude agentura CzechInvest přijímat až do 31. října 2011. Dotace v tomto případě pokryje až 45 procent výdajů souvisejících s projektem malých podniků, až 35 procent nákladů středních podniků a maximálně 25 procent výdajů souvisejících s realizovaným vzdělávacím projektem získají velké firmy.