Soutěž byla součástí projektu Řemeslo žije, kterým se hlavní město už od roku 2008 snaží popularizovat učňovské školství a zabránit jeho likvidaci v důsledku razantně sníženého počtu patnáctiletých v populaci.

„Smyslem soutěže budoucích automechaniků bylo ukázat zábavnou formou žákům, že řemeslná zručnost je stále vysoce ceněnou hodnotou,“ vysvětluje pražský primátor Pavel Bém, který se sám začlenil do jednoho z učňovských týmů.

Podle primátora přináší projekt Řemeslo žije úspěchy. Vlivy nepříznivého demografického vývoje na učňovské školství se zatím podařilo eliminovat.

„Do prvních ročníků nastoupilo v roce 2009 o 32 žáků více než v roce 2008, což znamená zvýšení zhruba o jedno a půl procenta,“ říká Bém.