Konkurenční doložka v praxi obvykle neumožňuje nastoupit po skončení pracovního poměru k jinému zaměstnavateli, který se zabývá stejným typem podnikání. Jak vyplývá z výsledků ankety pracovního portálu Jobs.cz, stává se z někdejšího mimořádného smluvního ustanovení doslova hit pracovních smluv.

Pětina zaměstnavatelů využívající HR aplikaci LMC G2 potvrdila, že se po ukončení pracovního poměru řídí uzavřenou konkurenční doložkou. Na 10 % zaměstnavatelů uvedlo, že se konkurenční doložkou ne vždy řídí a její dodržování kontrolují. Majoritní podíl však tvořily odpovědi firem, které se zaměstnanci doložky absolutně nesjednávají. Šlo o 70 % respondentů. V rychlém průzkumu odpovědělo 55 podniků pracujících s náborovým systémem LMC G2.

Spousta zaměstnanců doložku stále vůbec nezná

Z přibližně 800 odpovídajících uchazečů o práci v průzkumu portálu Jobs.cz se ani ne třetina setkala s institutem konkurenční doložky jako podmínkou zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru. Na 30 % uživatelů Jobs.cz uvedlo, že ve smlouvě nic o doložce sjednáno nemají a dokonce celých 42 % respondentů ankety Jobs.cz vůbec netušilo, co problematika konkurenčních doložek představuje.

„Jak vyplývá z výsledků ankety, konkurenční doložku nepoužívá zhruba 70% zaměstnavatelů. Důvodem je patrně nepoměr mezi zvýšenými nároky, které pro zaměstnavatele doložka přináší a stupněm poskytované ochrany,“ říká advokát Robert Jehne. Zaměstnavatel je povinen vždy platit zaměstnanci finanční vyrovnání po celou dobu, po kterou je zaměstnanec zákazem konkurence vázán.

Je přitom pouze na zaměstnavateli, aby kontroloval dodržování zákazu ze strany zaměstnance a případné porušení zákazu v soudním řízení prokázal. „To je také důvod, proč v mnohých případech firmy ani při sjednané doložce netrvají na jejím dodržování. Dle mého názoru výsledky ankety potvrzují, že konkurenční doložka při současné právní úpravě neposkytuje dostatečnou ochranu před zneužitím know how ze strany bývalého zaměstnance,“ doplnil Jehne.