„Celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky  přijalo 1803 žádostí za 8,6 miliardy korun, k podpoře nebylo doporučeno 291 projektových žádostí, a to v různých fázích hodnotícího procesu,“ uvedla mluvčí resortu Štěpánka Filipová.

Podpora pro  242 910 zaměstnanců

V rámci všech předložených projektových žádostí by mělo být podpořeno 242 910 zaměstnanců. Finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu, určené na výzvu Školení je šance, tak umožní zvýšit kvalifikaci a rozšířit odborné vzdělání například zaměstnancům Pivovarů Staropramen, výrobce mléčných výrobků Madeta nebo textilních závodů Veba. Realizují se už také projekty vzdělávání pro regionální prodejce vydavatelství Vltava-Labe-Press, pracovníky Vitany nebo zaměstnance společnosti Primalex.

Příjem žádostí byl předčasně ukončen

Pro velký zájem ze strany zaměstnavatelů byl původní rozpočet výzvy navýšen z 1,8 miliardy na konečných 4,5 miliardy Kč a MPSV muselo předčasně ukončit příjem žádostí. Během první fáze hodnotícího procesu bylo vyzváno k doplnění více než 600 žadatelů. Ukončení celého hodnotícího procesu výzvy se předpokládá ve druhé polovině roku 2010. Více informací o stavu administrace projektových žádostí se dozvíte na této internetové adrese.

Výzvu vyhlásilo MPSV 23. března 2009 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Celková částka 4,5 miliardy Kč má podpořit adaptabilitu zaměstnanců na trhu práce a konkurenceschopnost podniků. Společně s projektem Vzdělávejte se! představuje protikrizové opatření, které má pomoci zaměstnavatelům překonat dopady světové hospodářské krize, jako jsou snížení pracovních zakázek a propouštění zaměstnanců.