Z hlediska zaměstnanosti žen jsou v meziročním srovnání patrné rozdíly na domácí a unijní úrovni. Zatímco v Evropské unii se od konce roku 2008 o 2,6 procentního bodu zvýšila, v České republice o jeden procentní bod klesla.

Oproti tomu situace v zaměstnanosti mužů je v českých zemích lepší než celoevropský průměr. Pohybuje se na úrovni 73,6 procenta, zatímco průměr EU 27 je 70,3 procenta. I zde je ovšem znát, že si zaměstnanci v ČR meziročně pohoršili, a to o 2,2 procentního bodu. Naopak celoevropský průměr se o 1,5 bodu zlepšil.

Práce po padesátce? Jen pro někoho

Minulý rok se také těžce dotkl lidí ve věku 55 až 64 let. Míra jejich zaměstnanosti se snížila ze 48 na 45,8 procenta. Celoevropský průměr se zvýšil o 0,2 procenta na 46,1 procenta. ČR si však v porovnání s některými státy nevede tak špatně. V Polsku a Maďarsku se pohybovala míra zaměstnanosti v této věkové kategorii okolo 30 procent. Naopak devět zemí, mezi nimi severské státy, překročilo padesátiprocentní hranici.

Česká republika podle výsledků celoevropského výběrového šetření pracovních sil provedeného evropskou statistickou agenturou Eurostat, ze kterého analýza čerpá, stále náleží mezi země s nadprůměrnou intenzitou zaměstnanosti, 65,3 procenta v ČR proti 64,4 procenta v EU.

Vyšší zaměstnanost jen ve Skandinávii a Nizozemsku

Vyšší míru zaměstnanosti než v ČR mají v severských zemích a v Nizozemsku, ve kterém dosáhla 76,5 procenta. Na druhé straně například v Maďarsku činila pouhých 55,5 procenta. V porovnání se sousedy mělo vyšší míru zaměstnanosti dlouhodobě Rakousko a Německo, v Polsku a na Slovensku je podstatně nižší.

Ekonomický pokles se loni v Evropě projevil mezi zaměstnanými především ve zpracovatelském průmyslu. Nejvíce se snížila zaměstnanost v tomto odvětví na Slovensku, o 2,8 procentního bodu, a v České republice, o 2,7 procentního bodu. Mírný meziroční pokles míry zaměstnanosti se také projevil ve většině zemí EU ve stavebnictví, nikoliv však v České republice. Vývoj zastoupení pracujících v dalších odvětvích v jednotlivých zemích kolísal.