"Jedním z hlavních stavebních kamenů konkurenceschopného podniku jsou vysoce kvalifikovaní zaměstnanci. Educa dává možnost podnikatelům využít finanční prostředky z evropských fondů právě na vzdělávání a zvyšování profesních dovedností a znalostí zaměstnanců," sdělila pověřená generální ředitelka CzechInvestu Alexandra Rudyšarová.

80 procent vzdělávání se musí zaměřit na specifické znalosti

Na jeden projekt mohou malé, střední i velké průmyslové firmy získat až osm miliónů korun. Alespoň 80 procent vzdělávacích aktivit musí být zaměřeno na specifické znalosti a činnosti, zbytek školení mohou tvořit vzdělávací programy obecného charakteru. Za obecné školení je považováno například jazykové vzdělávání, trénink základních počítačových dovedností, výuka prezentačních a komunikačních dovedností nebo školení pro uživatele komerčně dostupných počítačových programů.

"Specifické školení se vyznačuje tím, že je spojeno s pracovní činností charakteristickou právě pro podnik žadatele. Využít ho můžou třeba společnosti, které vyrábějí jedinečný produkt a využívají k tomu specifické pracovní postupy," uvedla Rudyšarová, podle níž lze dotací z programu použít také na školení obsluhy nových strojů nebo používání nově vyvinutého softwaru.

Novinkou oproti minulé výzvě programu je příležitost pro podniky žádat o dotace v rámci takzvaného dočasného rámce. Bez ohledu na velikost tak mají firmy šanci získat dotaci až do výše 100 procent výdajů souvisejících s projektem v hodnotě až 500 000 euro (cca 12,5 miliónu korun).