"Realizace regionálních individuálních projektů "Příprava +" a "Změna včas" bude zahrnovat poradenské, vzdělávací a informační aktivity včetně zprostředkování pracovního uplatnění a podpory pracovních míst," uvedla Kubínová.

V rámci projektu "Příprava +" podstoupí 1200 lidí kurz individuálního poradenství ke zprostředkování zaměstnání. Dvě stě lidí se navíc bude moci zúčastnit přímo rekvalifikačních kurzů, úřady práce také zajistí pracovní praxi pro 50 lidí a podporované zaměstnání pro dalších 80. Náklady projektu činí 80,9 miliónu korun.

Další projekt "Změna včas" má pomoci krátkodoběji nezaměstnaným. "Těmto lidem většinou neschází motivace k hledání zaměstnání, neztratili schopnost přizpůsobit se novým pracovním podmínkám a mají tak relativně velkou šanci uplatnit se na trhu práce. Předpokládá se účast 800 osob," uvedla Kubínová. Všichni účastníci mohou využít individuální poradenství ke zprostředkování zaměstnání a 600 z nich poradenský program "Školení měkkých dovedností a technik hledání zaměstnání".

Cílem projektu je také zajistit pro 650 lidí nová pracovní místa, přičemž 200 míst může být podpořeno mzdovým příspěvkem. Projekt má k dispozici celkem 110,5 miliónu korun. Oba projekty jsou financované z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Více se o nich lidé dozvědí přímo na pracovních úřadech.

Úřady práce v Moravskoslezském kraji organizují v současné době pro nezaměstnané celkem čtyři regionální individuální projekty. Do konce roku 2010 mohou čerpat z ESF finanční prostředky až do výše 560 milionů korun. "Úřad práce v Ostravě se v následujících měsících chystá ministerstvu práce a sociálních věcí předložit další tři připravované projekty," dodala Kubínová.