Za posledních 20 let se obrátil poměr maturantů a absolventů s výučním listem, letos navíc odcházejí do důchodu silné poválečné ročníky, řekl ředitel OHK Hodonín Michal Švagerka.
Projekt financovaný operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost reaguje na špatnou strukturu absolventů jihomoravských středních škol. Ta se podle něj naplno projeví po odeznění současné hospodářské recese.

"V roce 1988 byl poměr mezi absolventy s výučním listem a maturitou 80 ku 20 procentům. V roce 2008 byl tento poměr zcela opačný," řekl Švagerka. Od letošního roku podle něj navíc začínají odcházet do důchodu silné poválečné ročníky. Demografické údaje uvádějí, že na každých deset odchozích pracovníků připadá pouze sedm absolventů středních škol, dodal. První akce se budou konat 15. dubna na učilišti v Kyjově a 21. dubna v Integrované střední škole v Hodoníně.

Jihomoravská učiliště se potýkají s nedostatkem uchazečů na drtivé většině učebních oborů. Nabídka převyšuje poptávku i u odborných středních škol, které poskytují vzdělání ukončené maturitou. Učiliště obsazují dlouhodobě asi jen třetinu nabízených míst.

Klesá zájem například o stavební obory, jako je zedník nebo pokrývač, dobře si naopak vedou služby - kosmetičky a kadeřnice. Pokud o některý obor tři roky po sobě neprojeví nikdo zájem, ze zákona zaniká. Na jižní Moravě se tak například v roce 2008 neotevřel výuční obor sklenář.