Aplikace byla nedávno obohacena o metodu Psychometrie on-line. Ta personalistům nabízí možnost zkvalitnit proces předvýběru kandidátů.

Firmy používající náborový software LMC G2 a metodu Psychometrie on-line v drtivé většině mají zkušenosti s kandidáty, kteří do svých životopisů vkládají nadhodnocené informace o svých jazykových dovednostech. V průzkumu společnosti LMC odpovídalo 145 středně velkých a velkých firem.

Nadhodnocování je častý jev

Celých 88 % firem nadhodnocování jazykové odbornosti uchazeči o práci označilo jako častý jev. Dalších 9 % personalistů se v průzkumu s vylepšováním informací o úrovni komunikace cizím jazykem taktéž setkalo, nicméně podobnou zkušenost zaznamenali pouze u minima případů. Pouze minoritní podíl (3 %) tvořily odpovědi firem, kde převládají zkušenosti s uchazeči uvádějícími znalosti jazyků poctivě.

„V některých případech jsme se se zvyšováním dosažené úrovně jazykových dovedností ze strany kandidátů skutečně setkali. Nadhodnocování úrovně schopnosti komunikace cizím jazykem v životopise kandidátům rozhodně u pohovoru nepomůže, ba naopak“, řekla Dagmar Šimonová, HR manažerka společnosti LMC.

Uchazeči jsou nezdravě sebevědomí

V rozporu s výsledky dotazování u firem jsou odpovědi samotných uchazečů o práci. V anketě pracovního portálu Jobs.cz celkem 78 % odpovídajících reagovalo tak, že v CV uvádějí reálné znalosti cizích jazyků. Třetina z nich se cítí v komunikaci v jiném než mateřském jazyce sebevědomě a uvádějí, že jejich znalosti jsou velmi dobré. Přilepšování si v životopise z hlediska cizích jazyků přiznalo 22 % uživatelů, podle kterých je to pro ně nutná podmínka, aby u pohovoru uspěli. Na Jobs.cz odpovídalo téměř 800 uchazečů.