Letošní ročník je navíc určený nejen absolventům, ale i studentům SŠ a VŠ a jejich zapojení do trainee programů účastnících se firem.

„Očekáváme obrovský zájem ze strany studentů a absolventů. Součástí projektu je i rozsáhlý průzkum, kterého se jen vloni zúčastnilo přes 4000 osob,“ říká Jaroslav Černý ze společnosti LMC, která službu Jobs.cz provozuje.

Studenti a absolventi představují jednu z krizí nejvíce zasažených skupin na trhu práce. Počet absolventských pozic na Jobs.cz meziročně poklesl o 30 – 40 %. „Z výsledků předchozích ročníků vyplývá, že studenti reflektují ztíženou situaci na trhu práce, například vloni se jen v průzkumu zdvojnásobil počet účastníků. Mladí lidé se čím dál více zajímají o doplňkové informace a využívají toho, že mohou interaktivně diskutovat s personalisty,“ doplňuje Jaroslav Černý.

Firmy chtějí nabízet víc flexibilních úvazků

Z odpovědí zaměstnavatelů je patrný trend, kdy 31% firem plánuje, že bude studentům nabízet flexibilní úvazky, což může do budoucna být jednou z možností, jak celkově zpružnit trh práce a snížit nezaměstnanost.

Jubilejního 10. ročníku se na Jobs.cz zúčastní 22 společností reprezentujících přední tuzemské zaměstnavatele. Personalisté rovněž vyjádří svůj postoj k absolventům v on-line dotazníku a telefonickém dotazování a celý průzkum bude publikován po skončení Měsíce studentů a absolventů na začátku května.

„Máme zájem především o absolventy ekonomických oborů a při výběru kandidátů je výhodou, pokud již mají určité pracovní návyky. Pak hodnotíme zejména kontinuitu jejich praxe,“ říká Magdalena Slámová, personální manažerka ze společnosti Unilever ČR a dodává: „Letošním absolventům bych doporučila, aby se více zajímali o skutečné dění na pracovním trhu, aby sbírali informace o oboru, ve kterém chtějí pracovat. Myslím, že jim stále chybí konkrétní informace, motivace i pokora, zvláště v době, kdy je pro ně na trhu práce hodně ztížená situace.“

„Chceme zvýšit podíl VŠ absolventů u nás ve firmě, nepožadujeme žádné úzkoprofilové specializace či praxi, ale rozhodující je chuť do práce a do dalšího učení se,“ vysvětluje Tomáš Stránský, personální ředitel společnosti Kofola. „Zaznamenali jsme, že se rok od roku zlepšuje odborná vybavenost absolventů, ale tento pokrok je stále velmi pozvolný a příliš se nezlepšila situace s jazykovou vybaveností.“