V době ekonomické krize byla řada firem nucena redukovat programy na rozvoj zaměstnanců. Musela značka Albert nějak upravit své programy?

Neustálé školení a vzdělávání všech našich zaměstnanců pokračuje ve stejné intenzitě jako v době před ekonomickou krizí. Zlepšené znalosti a dovednosti zaměstnanců se totiž výrazně podílejí na zvyšování kvality celé  sítě našich prodejen a služeb našim zákazníkům.  Bylo by chybou propást jakékoli období.

Mají tedy zaměstnanci na různých úrovních v síti Albert i v této době šanci profesně růst a vzdělávat se?

Rozhodně, všichni zaměstnanci se pravidelně účastní vzdělávacích programů zaměřených na dovednosti, které potřebují rozvíjet. A to nejen z osobního pohledu, ale především i pohledu jejich pozice a zařazení. Naším cílem je rozvíjet zaměstnance v prodejnách, na centrále i v distribučních centrech. Není naší snahou, aby jakýkoliv zaměstnance stagnoval. Naopak by měl být schopen ve své kariéře růst.

Jak se nyní snažíte své zaměstnance profesně školit a zvyšovat jejich schopnosti? Došlo tam k nějakým změnám?

V loňském roce jsme k dlouhodobým programům zavedli například rozvojové programy pro nové prodavače a manažery úseků, letos zavádíme komplexní rozvojový program pro manažery prodejen a administrátory. Tyto programy jsou dodávány jak formou řízeného zaškolení zkušeným zaměstnancem, tak i formou jednodenních školení, popřípadě i formou školení na PC, tzv. e-learning. Rovněž průběžně aktualizujeme programy pro zaměstnance centrály.

Týká se to i prodavaček a zaměstnanců prodejen?

Právě na tyto zaměstnance se velmi intenzivně zaměřujeme, jelikož jsou v denodenním kontaktu s našimi zákazníky. Jsou tak doslova klíčem k úspěch. Každý nový zaměstnanec prodejny prochází vstupním školením, poté čtrnáctidenním zaškolením na své prodejně pod vedením tzv. garanta. V průběhu zaměstnání se dále zdokonaluje ve znalostech a dovednostech, které potřebuje na svoji současnou i pro postup na vyšší pozici. Například z pozice pokladní na manažera jednotlivých úsek. Jedná se jak o oblast tzv. „hard“ dovedností, kam patří například školení zaměřená na PC, tak i o „soft“ dovednosti kam patří například komunikační a manažerské dovednosti.

Jak máte nastaven systém rozvoje zaměstnanců? Vyhledáváte třeba cíleně vhodné kandidáty a připravujete je na předem vybrané pozice?

Základem je proces ročního hodnocení. V rámci tohoto procesu diskutují všichni zaměstnanci se svými nadřízenými plnění svých cílů za uplynulý rok a stanovují cíle pro nadcházející rok. Zároveň stanovují rozvojový plán s cílem zlepšit znalosti a dovednosti na současné, popřípadě budoucí pozici. V rámci tohoto procesu se zaměstnanec vyjadřuje i k tomu, zda chce pracovat na jiné pozici, popřípadě v jiném regionu.  

Mají vaši zaměstnanci i nyní stále šance posunout se v kariéře na nějakou vyšší pozici?

Většina volných pozic včetně manažerských je obsazována interními kandidáty. Jejich úroveň i motivace uspět ve výběrovém řízení se stále zvyšuje.

Změnil se v době krize přístup zaměstnanců k různým školením? Vyhledávají si je častěji aktivně sami či stále pasivně čekají?

Zaměstnanci si více uvědomují, že poskytování školení, jazykové výuky atd. není všude nyní samozřejmostí a velmi si možností vzdělávání váží. Často se zajímají o možnost programů, které zlepší jejich pracovní výkonnost, jako je projektové řízení, vyjednávání nebo vedení porad.

Máte do systému vzdělávání a profesního rozvoje nějak začleněny i benefity? Jakým způsobem?

To spolu úzce souvisí. Do zaměstnanců investujeme vzdělávacími programy, což je součástí dalších benefitů, která v síti Albert mají. Jedná se například o slevy na nákup zboží, stravenky či příspěvek na penzijní připojištění.

Mnoho firem přestalo v uplynulém roce přijímat absolventy vysokých škol, jelikož pro ně nemají žádné pozice. Jak je to s jejich šancemi v síti Albert?

Obecně máme o dobré zaměstnance zájem neustále. Absolventy vysokých škol nyní přijímáme na vstupní pozice na centrále. Nicméně, tyto pozice často obsazujeme zájemci, kteří u nás pracovali po dobu studia na brigádě a po absolvování studia chtějí u nás zůstat na plný úvazek. Specifickou šancí pro absolventy je dvouletý Management trainee program, během kterého se absolventi seznámí s prací na prodejně i na dalších odděleních. Po úspěšném absolvování programu je trainee zařazen na zvolenou pozici v cílovém oddělení.

Jakou šanci mají zájemci o brigádu?

Zájemce o brigády stále vítáme, zájemci mohou zjistit aktuální informace o brigádách přímo v našich prodejnách i na naší infolince. Obecně v tomto případě platí, že je třeba být aktivní a příležitosti vyhledávat. V porovnání se situací před dopadem ekonomické krize evidujeme vyšší počet zájemců.