V internetovém průzkumu, kterého se v měsíci únoru účastnilo téměř 4,5 tisíce respondentů z celé ČR, odpovídali lidé na deset dotazů. Na konci testu se pak dozvěděli, jaký je jejich nadřízený typ. Nejvíce – téměř 57 procent vedoucích – se zařadilo do kategorie „Ideální šéf, Ideální šéfová“.

Ideál v praxi neexistuje

„Samozřejmě to neznamená, že by to byli vedoucí pracovníci bez jakýchkoliv chyb. Do této skupiny byli zařazeni ti, u kterých převažovaly odpovědi vyjadřující ideální vlastnosti a schopnosti. Přesto jsme byli výsledkem a kladným hodnocením šéfů příjemně překvapeni,“ uvedla Daniela Pedret, marketingová ředitelka společnosti Accor Services.

Pořadatel průzkumu vybral na základě konzultací s odborníky na management, personalistiku a řízení firem pět základních typologií šéfů. Ve třech z nich byly výraznější rozdíly mezi ženskými a mužskými šéfy. Zatímco ideálu se podle zaměstnanců blíží o něco více žen, u dalších dvou nejčastějších typologií mají mírně navrch muži.

Chytráci, diktátoři i ustrašenci

Čtvrtina mužských šéfů spadá podle průzkumu do kategorie „chytrák“. To jsou šéfové, u kterých je na prvním místě jejich kariéra. Kromě negativních charakteristik ale mají i ty pozitivní. Aby sami uspěli, potřebují v týmu výkonné pracovníky a svým oblíbencům dokáží vytvořit dobré podmínky. Žen „chytraček“ je pouze pětina.

O něco více než desetina je pak tvrdých šéfů – „diktátorů“ a „diktátorek“ a i zde jsou rozdíly mezi oběma pohlavími. Mužů je v této kategorii o poznání více.

Nejméně (v mužské i ženské kategorii) je v tuzemsku „ustrašenců“ – tedy takových šéfů, kteří se bojí udělat jakékoli rozhodnutí.