Celkem 82 % Evropanů se domnívá, že by měla být přijata okamžitá opatření vedoucí k vyřešení rozdílů v platech žen a mužů. Krom toho považuje 62 % respondentů nerovnost žen a mužů ve své zemi za široce rozšířenou a 66 % rovněž odpovědělo, že se situace v posledních deseti letech zlepšila.

18 % ve prospěch mužů

Tyto rozdíly objektivně existují, v současné době dosahuje disproporce v průměru 18 %, přičemž se situace velmi liší v jednotlivých zemích nebo oborech ekonomické činnosti. Odráží nerovnosti zaznamenané na trhu práce, které se v praxi dotýkají především žen.

Evropská komise chce dosavadní rozdíly v platovém ohodnocení žen a mužů podstatně snížit.

Plánuje zavést soubor opatření, která by měla v příštích pěti letech vést k významnému snížení těchto rozdílů.

Komise je hodlá snížit tím, že bude zaměstnavatele na tuto problematiku více upozorňovat, bude podněcovat vznik iniciativ, které prosazují rovnost žen a mužů, a podporovat vývoj nástrojů k měření platových rozdílů. Kromě toho není vyloučeno ani zavedení nových legislativních opatření.

Díky právní úpravě EU a vnitrostátním právním úpravám o rovnosti platů ubylo případů přímé diskriminace – rozdílů v platech mužů a žen vykonávajících přesně stejnou práci. Ale nerovnost platů zachází ještě mnohem dále: odráží pokračující diskriminaci a celkovou nerovnost na trhu práce, která v praxi postihuje především ženy.

Komise se chce poradit s evropskými sociálními partnery a analyzovat účinek možných řešení, jakými jsou např. posílení sankcí, zavedení transparentnosti ve mzdové oblasti a podávání pravidelných zpráv o vývoji v platových rozdílech. Přijetí okamžitých opatření v této oblasti podporuje podle Eurobarometru více než 80 % Evropanů.

Redingová: Náklad, který si EU nemůže dovolit

„Hluboce mě znepokojuje, že rozdíly v platech žen a mužů se v uplynulých 15 letech téměř nesnížily a v některých zemích se dokonce zvyšují,“ prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „V této krizové době jsou rozdíly v platovém ohodnocení žen a mužů nákladem, který si Evropa nemůže dovolit,“ konstatuje Redingová.

Komise v druhé půli roku 2010 předloží novou strategii EU pro rovnost žen a mužů na období 2010–2015. Řešení rozdílů v platech žen a mužů bude jednou z hlavních priorit. Komise použije všechny dostupné prostředky, legislativní i nelegislativní, ke snížení těchto rozdílů.