Jejich situaci se pokusí alespoň částečně zmírnit pražský magistrát. Radní schválili poskytnutí jednorázové dotace v celkové výši 1 446 tis. korun městským částem. Z těchto prostředků by měly od města obdržet dar od 3000 do 6000 korun podle stupně zdravotního postižení osoby ve třetím stupni invalidity, které v novém roce ztratily nárok na invalidní důchod.

„Nepostará-li se zákonodárce nebo ministerstvo práce a sociálních věcí, musíme se postarat my. Absurdní situace, kdy téměř 300 Pražanů s handicapem přišlo nikoli vlastní vinou o peníze na živobytí, je zapříčiněna jen a pouze nezodpovědností zákonodárců, kteří tuto změnu zákona odsouhlasili a impotencí ministerstva, které sice říká, že je mu to líto, ale žádné nápravné kroky v tomto směru nepodniká,“ komentuje to pražský primátor Pavel Bém.

Situaci komplikují i náklady na dietní stravování

Ze šetření na jednotlivých úřadech městských částí, které dávky pomoci v hmotné nouzi vyplácejí, vyplývá, že na území hl. m. Prahy je evidováno asi 300 osob invalidních ve třetím stupni bez nároku na invalidní důchod, které pobírají příspěvek na živobytí, jenž byl od nového roku snížen. Z toho 92 osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje podle doporučení odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování.

„Pomoc handicapovaným lidem prostřednictvím městských částí jsme volili především kvůli efektivitě a rychlosti vyplácení dávek. Úřady navíc už nyní poskytují těmto lidem příspěvek v hmotné nouzi a pracují s citlivými údaji svých klientů. Úředníci navíc mají i dostatek informací a zkušeností k posouzení individuální sociální situace svých občanů. Výplata daru hlavním městem by byla sice také možná, nicméně prostřednictvím městské části je pomoc operativnější, protože není třeba čekat na vydání souhlasu dotčených osob,“ doplnil radní pro sociální oblast Jiří Janeček.