Podle studie se nové společnosti snaží o proniknutí na globální trh s outsourcingovými službami v těch oblastech, ve kterých mají rozvinuté dovednosti a schopnosti, jako je vývoj softwaru a IT služby. Poskytovatelé ve východní Evropě mají např. výhodné postavení outsourcingové alternativy vůči společnostem západní Evropy.

Outsourcingovým společnostem v Severní Americe a v Indii, které po dlouhou dobu dominovaly celému odvětví, tak roste konkurence. Především v zemích Latinské Ameriky, východní Evropy a Asie prudce stoupá nabídka zejména v oblasti služeb typu kontaktních center, outsourcingu obchodních procesů a informačních technologií.

V Česku outsourcujeme hlavně neklíčové činnosti

Řada společností v České republice zvažuje, nebo již realizuje outsourcing činností, které nejsou pro jejich hlavní oblast podnikání klíčové.

„Nejčastěji jde stále o outsourcing v rámci České republiky, ale existují nadnárodní společnosti a finanční instituce, které již outsourcují své aktivity i do zahraničí, mnohdy na popud svých mateřské společnosti. Outsourcují se často podpůrné funkce, například IT služby, zpracovnání financí či PR aktivity. Na našem trhu se často setkáváme i s outsourcingem logistických služeb, například u obchodních a výrobních společností,“ řekl Jan Malý, specialista na outsourcing společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika.

Indii přibývá konkurence

„Rostoucí konkurence udělala z outsourcingu globální honbu za získáním podílu na trhu,“ uvedl Antonín Hamřík, odborník na outsourcing společnosti PricewaterhouseCoopers Audit. „Úspěch Indie coby globálního poskytovatele back-office (podpůrných) služeb motivuje další rozvojové země disponující kvalifikovanou pracovní silou s nedostatečnou zaměstnaností k následování jejího přikladu.“

Indie sice zůstává vedoucí zemí na trhu outsourcingových služeb, další rozvíjející se ekonomiky se však také snaží o vstup do tohoto odvětví. Patří mezi ně např. Čína, kde vláda vymezila 20 měst na outsourcingová centra ve snaze přilákat více zahraničních investic, nebo Filipíny, kde vláda prohlásila outsourcing za prioritní odvětví. Pouze 16 % indických poskytovatelů služeb však považuje konkurenci z ostatních rostoucích ekonomik za hrozbu.