„Pokud zaměstnanec během pracovní doby dvakrát relaxuje cca 15 minut například hraním on-line hry, tak takový odpočinek naopak může zvýšit jeho pracovní výkonnost a kreativitu. Je to rozhodně lepší způsob relaxace než chodit každou půlhodinu na cigaretu,“ říká psycholog Jiří Šimonek ze společnosti DAP Services, která se specializuje mimo jiné na motivaci zaměstnanců.

Jeden den z pěti Češi proflákají na Facebooku nebo hraním

Nic to ale nemění na skutečnosti, že Češi, kteří používají jako základní pracovní pomůcku počítač, jej nevyužívají zdaleka jen k činnostem, které tvoří jejich pracovní náplň. „Průměrně 1,5 hodiny denně, tedy téměř jeden celý pracovní den v týdnu, se Češi v práci věnují zejména Facebooku a hraní her,“ uvádí Robert Kleiner, člen představenstva technologické společnosti truconneXion.

Vychází přitom z údajů, jež pomohl shromáždit produkt společnosti, monitorovací modul AuditPro. Ten umí zjišťovat, jestli zaměstnanci netráví pracovní čas právě na Facebooku či brouzdáním jinde na internetu, stahováním filmů či softwaru nebo hraním her. Jen za poslední rok firma zaznamenala zhruba 60% navýšení jeho prodeje.

Základní povinnost: plnit pracovní úkoly

„Základní povinností zaměstnance je využívat pracovní dobu a výrobní prostředky zaměstnavatele k řádnému plnění pracovních úkolů. Současný zákoník práce rovněž výslovně zakazuje zaměstnancům užívat pro svou osobní potřebu výpočetní techniku a telekomunikační zařízení zaměstnavatele bez jeho souhlasu. Dodržování tohoto zákazu je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat,“ řekla Lenka Suchánková, advokátka advokátní kanceláře Pierstone.

Šéf ví, zda píšete či klikáte, nezná však obsah

Nástroj AuditPro a jemu podobné kontrolují pouze činnosti vykonávané na počítači, ale nezkoumají zpracovávaný obsah. Šéf tak má přehlednou analýzu o využívání klávesnice, jednotlivých programů, internetu nebo o typech používaných souborů, ze které lze velmi spolehlivě usoudit na pracovní a nepracovní vytížení toho kterého zaměstnance. „Nemonitoruje však, co konkrétně zaměstnanci na klávesnici píší, ani obsah jimi otevíraných souborů nebo e-mailů,“ vysvětluje Kleiner.

Strašák pro notorické hráče

Vědomí, že zaměstnavatel má základní povědomí o způsobu využívání výpočetní techniky, působí i preventivně. „Už samotná zpráva, že firma zavádí obdobný monitorovací nástroj, výrazně omezuje mimopracovní aktivity a i notoričtí hráči jsou pod jejím vlivem ochotní korigovat svoje chování,“ dodává Kleiner.