Akce je určena studentům univerzity i středoškolákům se zájmem o informační technologie a především o své budoucí uplatnění na tomto poli. Úkolem veletrhu je seznámit studenty s možnostmi budoucího uplatnění a zároveň jim nabídnout informace a příležitosti, jak se již během studií aktivně zapojit do světa společností zabývajících se informačními technologiemi.

Studenti budou moci jednak využít příležitosti osobního kontaktu se zástupci jednotlivých společností prezentujících své nabídky ve firemních stáncích, jednak navštívit několik přednášek věnujících se řadě témat, jako např. IT ve veřejné správě, Business Intelligence a uplatnění studentů.

Studenti vysokoškolských oborů budou mít rovněž možnost diskutovat se zástupci jednotlivých společností o tématech, která je možné pro potřeby firem zpracovat v rámci bakalářských či diplomových prací.