Výběrová komise dosud doporučila k financování 356 projektů za téměř 1,5 mld. Kč. „Velká odezva od zaměstnavatelů svědčí o potřebnosti protikrizového opatření, jehož záměrem je podpořit adaptabilitu zaměstnanců na trhu práce a konkurenceschopnost podniků,“ komentuje to mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.

Potravináři, elektrotechnici i zdravotníci

Mezi úspěšnými zájemci o dotaci jsou potravinářské závody, elektrotechnické podniky, zdravotnická zařízení a další subjekty. V rámci „Školení je šance“ se už vzdělávali či vzdělávají například zaměstnanci společností ASKO NÁBYTEK, Lázně Teplice nad Bečvou a.s., PRIBINA spol. s r.o. či Podřipské nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem, Grafton recruitment s.r.o a další.

Výzvu realizovanou z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) MPSV vyhlásilo v březnu roku 2009, tedy v době, kdy vrcholila celosvětová hospodářská krize a zaměstnavatelé byli vystaveni rizikům snížení pracovních zakázek a  propouštění zaměstnanců.

Program se pro stovky  firem může stát řešením, jak těmto jevům částečně předejít. Podporuje aktivity spojené s odborným vzděláváním zaměstnanců a zaměstnavatelů. Je zaměřen zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace a klíčové dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, komunikační dovednosti, jazyková příprava apod.).

Náklady hradí z 85 % Evropský sociální fond (ESF) a z 15 % státní rozpočet ČR. Výše dotace může dosáhnout až 100 % výdajů, maximální délka trvání projektu je 24 měsíců.

Objem peněz se dvakrát navyšoval

Původní alokace na výzvu byla 1,8 mld. Kč. Kvůli vysokému počtu žádostí byly finanční prostředky dvakrát navýšeny až na konečných 4,5 mld. Kč. Příjem žádostí muselo MPSV kvůli velkému zájmu a omezeným finančním prostředkům 11. září 2009 zastavit, původní termín ukončení výzvy přitom byl 31. prosinec 2009.

Žádostí se hodnotí průběžně, a to ve třech fázích. To zaručuje, že peníze od MPSV obdrží pouze podniky se smysluplnými návrhy a že finanční prostředky budou využity adresně a účelně.

Žádosti, které nesplňují požadavky, jsou vyřazeny z dalšího hodnocení. Případně jsou jejich předkladatelé vyzváni v rámci první fáze hodnocení k doplnění nebo opravě některých údajů. Nejčastějším důvodem vyřazení projektu z dalšího hodnocení je neprovázanost aktivit s rozpočtem, nadhodnocené rozpočty a nedostatečná specifikace klíčových aktivit a cílové skupiny. Z celkového počtu zatím hodnocených žádostí bylo nutné vyzvat k doplnění v rámci první fáze hodnocení 56 % žádostí. Třetina žádostí vyžaduje třetí hodnocení externím hodnotitelem v rámci druhé fáze.

Vybrané schválené projekty kontroluje poskytovatel podpory. První kontrolu lze provést ještě před podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Toto rozhodnutí obdrželo více než 200 subjektů, kterým se v souvislosti se zahájením projektu peníze postupně vyplácejí.

Víc informací si můžete přečíst na http://www.esfcr.cz/skoleni-je-sance. Na tomto místě MPSV také jednou za měsíc zveřejňuje aktualizovanou zprávu o stavu administrace výzvy č. 35 „Školení je šance“.