Pocit uspokojení a životního naplnění je při výkonu práce důležitý pro více než 60 procent dotázaných. Se svou prací je spokojených něco málo přes polovinu lidí.

Z průzkumu také vyplynulo, že téměř polovina Čechů vnímá práci pouze jako prostředek pro získání peněz. Pro necelou pětinu lidí výdělek není tak důležitý a pro přibližně třetinu "ano i ne", ukázal průzkum.

Šetření mezi dubnem a zářím loňského roku se zúčastnilo necelých 7400 respondentů ve věku 12 až 79 let.