Zpráva „Nové dovednosti pro nová pracovní místa: okamžitá opatření“ zdůrazňuje, že lidem je třeba poskytnout správnou motivaci, aby zdokonalovali své dovednosti, lépe propojovali vzdělávání, odbornou přípravu a práci, získávali správnou kombinaci dovedností a lépe předvídali dovednosti, jichž bude zapotřebí v budoucnosti. Zpráva je jedním z nejdůležitějších výsledků agendy „Nové dovednosti pro nová pracovní místa“.

„Zdokonalování individuálních dovedností nám pomůže k rychlé cestě z krize a k přípravě na udržitelný hospodářský úspěch v budoucnosti,“ uvedl komisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla.

Ani kvalifikovaní nemusejí zaměstnavatelům vyhovovat

Zpráva upozorňuje na nepříjemnou skutečnost, že navzdory pokroku dosaženému v posledních letech, nemá stále velká část občanů Evropy dostatečnou kvalifikaci. Téměř třetina evropské populace ve věku 25–64 let nemá žádnou nebo má pouze nízkou kvalifikaci a pouze čtvrtina osob z této věkové skupiny má vysokou kvalifikaci. Kvalifikované osoby však nemusí mít vždy takové dovednosti, které vyžaduje zaměstnavatel, což vede k nesouladu nabízených a požadovaných dovedností na trhu práce. Je třeba dosáhnout lepší kombinace průřezových a specifických dovedností.

 Motivovat, otevřít, kombinovat

Zpráva vyzývá ke krokům ve čtyřech hlavních oblastech. Je podle ní třeba lépe motivovat zaměstnavatele i jednotlivce ke zdokonalování dovedností. Investice do dovedností musí být významné, dobře uvážené a nikoli pouze finanční povahy.

Svět vzdělávání a odborné přípravy je třeba otevřít. Toho lze dosáhnout vybudováním inovativnějších vzdělávacích institucí a institucí odborné přípravy, které budou vnímavější k potřebám studujících i zaměstnavatelů, a vytvářením vhodných kvalifikací zaměřených na konkrétní výstupy.

Je třeba nabídnout lepší kombinaci dovedností, která bude lépe odpovídat potřebám trhu práce a také lépe předvídat budoucí kvalifikační požadavky.