Pracovní uplatnění v zahraničí můžete objevit nejen v hotelech a gastronomii, ale také přímo na zasněžené sjezdovce jako lyžařský instruktor či obsluha vleku. Tyto pracovní pozice hledejte zejména v evropských zemích s lyžařskými středisky, tedy v Rakousku, Francii, Itálii a Německu. Rakousko a Německo se staly nejoblíbenějšími destinacemi sezónních pracovníků z ČR v zimě 2008/2009.

Povolení, smlouva, pojištění

Po zkontaktování zaměstnavatele v dané zemi a úspěšném absolvování přijímacího pohovoru je třeba vyřídit pracovní povolení (kde je to nutné), uzavřít příslušnou pracovní smlouvu, seznámit se s informacemi o platbách zdravotního a sociálního pojištění a daní (a učinit patřičná opatření) a zajistit si ubytování (kde ho nezajišťuje zaměstnavatel).

S naplňováním výše zmíněných kroků Vám může pomoci celoevropská síť poradenských kanceláří EURES. Internetové stránky jsou dostupné přes internetový portál Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky nebo stránky Evropské unie.

Služby jsou zdarma

Služby sítě EURES mohou využít zaměstnanci i zaměstnavatelé z členských států EU, a to zcela zdarma. EURES zajišťuje zejména databázi volných pracovních míst, připravovaná výběrová řízení, životopisy uchazečů o zaměstnání, informace o životních a pracovních podmínkách či o legislativě a další potřebné údaje.

V každém ze 14 krajských úřadů práce najdete proškoleného EURES poradce a v každém ze 77 okresních úřadů práce můžete využít služeb kontaktních osob EURES.

V současné době pokrývá síť EURES 31 zemí, kterými jsou Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.